ผบ.เหล่าทัพ ไฟเขียวยุบหน่วยไม่จำเป็น งดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ คาดลดนายพลได้ 5-10%

แชร์ข่าวนี้

ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ เห็นชอบยุบหน่วยไม่จำเป็น ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ งดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการต่างๆ คาดลดจำนวนนายพลลงได้ 5-10%

วานนี้ (24 ก.พ.) เวลา 10.00 น. พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก แทน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ติดภารกิจในการติดตามรับเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี เข้าร่วมประชุมที่กองบัญชาการกองทัพเรือ

พล.ท.เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมพล ได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ-สตช. สนับสนุนงานจิตอาสาพระราชทาน และการแก้ปัญหาโควิด-19 การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของหน่วยในการพึ่งพาตนเอง เพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกลาโหม และเตรียมกำลังพลให้พร้อมตามแผนป้องกันประเทศและการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติให้ประสานสอดคล้องกัน

นอกจากนี้ ให้ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยมการเป็นทหารและตำรวจที่ดีของประชาชน มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ

ด้าน พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพได้หารือเรื่องการปรับโครงสร้างระบบงานตามแนวทางของกระทรวงกลาโหม โดยหากได้รับภารกิจใหม่จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกันรับทำหน้าที่ไป และให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็น รวมทั้งให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ที่มี ผบ.หน่วยระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป

ทั้งนี้ ให้ลดการแต่งตั้ง นายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ อย่างเคร่งครัด เมื่อเกษียณราชการแล้วก็ไม่บรรจุเพิ่ม ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดจำนวนนายทหารชั้นนายพลลงได้ 5-10%

 

แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น