พังงา- ชุมชนบ้านตากแดด แบ่งปันข้าวสารช่วยเหลือกันและกัน ผลผลิตที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน ฝ่าวิกฤติโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนและชนบท ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตากแดด หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อ.เมืองพังงา พร้อมกับมอบข้าวไร่ดอกข่าและให้ความรู้แนวทางการพัฒนาในการสร้างคลังอาหารชุมชนให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีแนวคิดที่ต้องการให้ทุกอำเภอ อย่างน้อยต้องมีพื้นที่สำหรับปลูกข้าว 1 แปลง จากนั้นค่อยขยายพื้นที่ปลูกไปสู่ชุมชน และครัวเรือน ไม่จำเป็นต้องมีเนื้อที่มากก็สามารถปลูกข้าวได้ วัตถุประสงค์หลักก็คือ ทุกบ้านต้องมีข้าวไว้รับประทาน ทั้งปลูกไว้รับประทานกันเองในครอบครัว ที่เหลือนำไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน หรือนำไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ถือเป็นการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ เอื้ออาทรแบ่งปันซึ่งกันและกัน

นายกำธร ขันธรรม ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลตากแดด ได้กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลตากแดดท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ได้ร่วมกันดูแลช่วยเหลือกัน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรที่สนับสนุนงานพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชนทั้งเมืองและชนบท ได้มีการอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนและชนบท เพื่อไปหนุนเสริมงานให้เครือข่ายๆ ได้ร่วมกันคิดออกแบบให้เกิดการขยายผลวงกว้างขึ้นและเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในระยะยาว สภาองค์กรชุมชนตำบลตากแดด เป็น 1 ใน 16 ตำบลของจังหวัดพังงา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และได้กิจกรรมปลูกข้าวไร่ดอกข่า “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยมีชาวบ้านในหมู่บ้านต่างร่วมใจกันลงแขกปลูกข้าว ดูแลข้าว จนข้าวออกรวงและให้ผลผลิต และช่วยกันเก็บเกี่ยว ซึ่งได้นำผลผลิตเหล่านั้นทำการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แปรรูปเป็นข้าวสารเฉลี่ยมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่ 2 เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการหมุนเวียนขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น พัฒนาสู่เป้าหมายการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประชาชนและให้เกิด “ตากแดดแห่งความสุข” อย่างยั่งยืน

ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป / โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *