สธ. เยี่ยมชมมาตรการป้องกันโควิด-19 ใน 4 สถานประกอบการยานยนต์พื้นที่ชลบุรี พร้อมหนุน 10 Packages สร้างสุขภาพดี

แชร์ข่าวนี้กระทรวงสาธารณสุข นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) คุมเข้มสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี 4 แห่ง พร้อมสนับสนุน วัยทำงานสร้างสุขภาพดีด้วย 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) นางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และผู้บริหารกรมอนามัย ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 4 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด 2) บริษัท ไอชิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด 3) บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ 4) บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัดนางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยยังคง เฝ้าระวังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยการคุมเข้มทุกจุดเสี่ยงตั้งแต่จัดให้มีการคัดกรองพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงงานอย่างเพียงพอ เช่น บริเวณหน้าประตูทางเข้าออก จุดประชาสัมพันธ์ และบริเวณลิฟต์ในอาคาร เป็นต้น สำหรับในส่วนของพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น ได้ควบคุมการเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร มีการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ เช่น โต๊ะ ที่นั่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้งห้องประชุมให้ทำความสะอาด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมทุกรอบ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล ทั้งการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และทุกครั้งหลังการสัมผัสบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเมื่อกลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที


ทางด้าน นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า กรมอนามัยให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพวัยทำงาน เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพดี มีรายได้ดี อายุยืนยาว ซึ่งการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น กรมอนามัยได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การบูรณาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance) ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome Management) ชุดที่7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life) ทั้งนี้ กรมอนามัยได้นำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานไปทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง สร้างความตระหนักและความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้วัยทำงานมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *