ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้ละความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส

แชร์ข่าวนี้

เช้าวันที่ 26 ก.พ. 64 ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดฯ เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในช่วงเช้านี้ พบว่า มีประชาชนและนักท่องเที่ยวถือโอกาสในวันมาฆบูชา เดินทางมาร่วมทำบุญไหว้พระในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า วันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญ รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา โดยในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนที่วัดวิหารพระมงคลบพิตร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวสืบไป

ในโอกาสอันสำคัญนี้ อุทยานประวัติศาสตร์ได้มีการทดสอบระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานรอบเกาะเมือง ให้พุทธศานิกชนและนักท่องเที่ยวได้ชม ก่อนจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเร็ววันนี้

ความสำคัญของวันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ รวมถึงผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ซึ่งในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น