‘รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน’ เตรียมถกทางไกล หาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

แชร์ข่าวนี้

พาณิชย์ เตรียมร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 27 ผ่านระบบทางไกล เน้นหารือแนวทางฟื้นฟูอาเซียนหลังโควิด-19 พร้อมประกาศเจรจา FTA กับแคนาดา เร่งรัดการใช้บังคับความตกลง RCEP เล็งสร้างสัมพันธ์คู่ค้านอกกลุ่มอาเซียน

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคมนี้ ผ่านระบบทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ

นายสรรเสริญ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จะหารือในประเด็นสำคัญ เช่น พิจารณาประเด็นด้านเศรษฐกิจที่บรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้อาเซียนดำเนินการให้สำเร็จในปี 2564 เร่งรัดการทำงานตามแผนฟื้นฟูอาเซียนภายหลังโควิด-19 เร่งรัดการมีผลบังคับใช้ความตกลง RCEP หารือแนวทางความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค และหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนเรื่องการดำเนินงานของอาเซียนและภาคเอกชน เป็นต้น

นายสรรเสริญ เพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นที่บรูไนฯ ผลักดันให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูภูมิภาคภายหลังโควิด-19 เช่น การประเมินมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) ของอาเซียน การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 และการประกาศเจรจา FTA กับแคนาดา เป็นต้น รวมทั้งประเด็นใหม่ๆ อาทิ การจัดทำกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะได้หารือความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูอาเซียนภายหลังโควิด-19 รวมถึงติดตามเร่งรัดการมีผลใช้บังคับความตกลง RCEP และหาแนวทางให้ความตกลงต่างๆ ของอาเซียนที่ลงนามแล้วมีผลบังคับใช้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าในการประชุมครั้งนี้ จะพิจารณาเรื่องการขยายบัญชีสินค้าจำเป็นเพิ่มเติมจากยาและเวชภัณฑ์ เพื่อไม่ให้มีข้อจำกัดด้านการไหลเวียนของสินค้าที่จำเป็นในช่วงโควิด นอกจากนี้ จะหารือเรื่องความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศคู่ค้านอกกลุ่ม รวมทั้งหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนในเรื่องที่เอกชนอาเซียนมีความสนใจอีกด้วย

สำหรับในปี 2563 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 94,838.07 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 55,469.59 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 39,368.47 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดสำคัญ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น