อ.อ.ป. ขับเคลื่อนนโยบาย ทส. ร่วม “เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นบุญ”

แชร์ข่าวนี้

สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ โครงการมือวิเศษ และโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน จัดทำโครงการ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี โดยการนำขยะพลาสติกสะอาดและแห้งบริจาคผ่านจุดบริการ Plastic Drop เพื่อลดผลกระทบปัญหาจากขยะพลาสติกที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผอ.อ.อ.ป. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก พร้อมการสร้างความตระหนักให้กับสังคมไทยในการคัดแยกขยะ การนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร อ.อ.ป. จึงเข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” โดยจัดตั้งจุดบริการ Plastic Drop ที่สำนักงาน อ.อ.ป. ทั่วประเทศ

สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนทั่วไปสามารถนำขยะพลาสติกสะอาดมาบริจาค แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 พลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารจาก Food Delivery อาทิ กล่องบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก หลอดพลาสติกขวดพลาสติก ฯลฯ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพลาสติกสะอาด อาทิ ถุงหูหิ้ว ซองไปรษณีย์พลาสติก ฟิล์มห่อสินค้า ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ เป็นต้น

เพื่อรวบรวมขยะพลาสติกนำส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลสำหรับใช้ประโยชน์ใหม่ อาทิ ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างถนน , ส่วนผสมในการผลิตเสื้อผ้าหรือผ้าไตร จีวร , นำพลาสติกเข้ากระบวนการเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาทางโครงการฯ จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อรักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเล หรือกลุ่มอาสาสมัคร ชุนชน วัด หรือสถานศึกษาที่ขาดแคลน

ในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ขอเชิญชวนบริจาคขยะพลาสติกบรรจุอาหารที่แห้งและสะอาด เพื่อเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) ผ่านจุดบริการ Plastic Drop ที่ อ.อ.ป. สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ และสำนักงาน อ.อ.ป. ภาค ที่จัดตั้งจุดรับบริจาค


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *