THAC หารือ THAI-CC แนะ TCIAC ช่วยระงับข้อพิพาทไทย – จีนได้

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC และ Mr. Datuo Shi เลขานุการ TCIAC เข้าหารือกับนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน (THAI-CC ) และคณะ เพื่อแนะนำ THAC และ TCIAC (ศูนย์ระงับพิพาททางเลือกระหว่างประเทศไทย-จีน) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและหาความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่าง TCIAC และ THAC- CC ในการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการค้า และการลงทุน ให้กับคู่พิพาทระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนในอนาคต

สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC เป็นสถาบันฯ ที่ให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือกได้จับมือกับประเทศจีน ในการจัดตั้ง TCIAC (Thai-Chinese International Arbitration and Mediation Center) ซึ่งเป็นศูนย์ระงับพิพาททางเลือกระหว่างประเทศไทย-จีน ในประเทศไทย โดยดำเนินการเพื่อลดข้อพิพาทในด้านธุรกิจ การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างประเทศไทย – จีน เพราะประเทศจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศไทย ทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้านั่นเอง

ทั้งนี้หอการค้าไทย-จีน (THAI-CC ) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่นักธุรกิจจีน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME จีน) ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและสานต่อภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรม SME ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งผลักดันความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนแบบสองทาง ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

อย่างไรก็ตามการพบกันระหว่างสถาบันฯ THAC และ หอการค้าไทย-จีน (THAI-CC ) ในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะผลักดันให้มีการใช้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือกมากขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจชาวไทยและชาวจีน ในการระงับข้อพิพาทในประเทศไทยแทนการระงับข้อพิพาทที่ต่างประเทศ ตลอดจนมีส่วนช่วยให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทย- จีน มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดการไหลออกของเงินทุนทั้งของคนไทยและของต่างชาติที่ร่วมลงทุนระหว่าง ไทย- จีน อีกด้วย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น