ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ

แชร์ข่าวนี้

 

นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ
จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ จำนวน 3 ฐานกิจกรรม ดังนี้

1. ร้าน Coffee and Bakery

2. เพียงหลวง 3 บาร์เบอร์

3. โฮมสเตย์ และ เต้นท์เช่า

ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เเก่คณะครูอาจารย์ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายธวัชชัย อาจมาก ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักกางมุ้ง ฝึกทักษะอาชีพการทำกล้วยฉาบ การชงชาเเละกาแฟ
ต่อมา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ จำนวน 6 ฐานกิจกรรม ดังนี้

1. การถักสร้อยข้อมือ

2. การทำกล้วยฉาบ

3. การปั่นด้าย ทอกระเป๋า และเสื้อ

4. การปลูกผักกางมุ้ง

5. การปลูกข้าวไร่

6. ฝึกทักษะการตัดผม

ในการนี้ ได้นำสิ่งของบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี มอบให้โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง และห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น