วว.จับมือพันธมิตรถ่ายทอดความรู้การจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะชุมชน

แชร์ข่าวนี้

ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายทรงเกียรติ รอดแดง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) วว. พร้อมคณะวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าขยะ“ ให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี โอกาสนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากรด้วย เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว วว. ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย จัดขึ้น โดยการสนับสนุนของ บริษัท ซันโทรี เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการดำเนินโครงการการคัดแยกขยะให้กับโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยการจัดอบรมเพื่อเสริมศักยภาพชุมชน และการเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนผลงานของ วว. ที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ และใช้เทคโนโลยีเพื่อคัดแยกชนิดพลาสติกที่กองทิ้งในปัจจุบัน ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ปุ๋ยหมัก และพลังงานสะอาดหรือพลังงานจากก๊าซชีวภาพ ร่วมกับการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมนโยบายจากรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะโดยใช้หลักการ 3Rs ร่วมกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น