กรมควบคุมโรค ร่วมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมชื่นชมประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา

แชร์ข่าวนี้

  •  

 

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน และชื่นชมประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมแนะแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

            วานนี้ (5 มีนาคม 2564) ที่จังหวัดกาฬสินธุ์  นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมลงพื้นที่กับคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ในคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ชี้แจงข้อมูลและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้  ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้นำเสนอแผนงานการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติฯ (RSIS) โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงระบบข้อมูลความปลอดภัยทางถนนของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด โดยจะเริ่มทดลองนำร่องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

          สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระเร่งด่วน โดยบรรจุเป็นค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตน 11 ประการของชาวกาฬสินธุ์ ในข้อ 5 “รักษาวินัยจราจร” โดยสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เมาไม่ขับ รณรงค์ใช้อุปกรณ์นิรภัย เช่น คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ และสวมใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังได้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนท้องถนน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในภาพรวม

          ทั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ถนนถีนานนท์ อ.เมือง ไป อ.สมเด็จ จากสามแยกไฟแดงครูเปลื้องถึงสิ้นเกาะใหม่ หน้าเอเชียโมดิไฟน์  เป็นจุดที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และจุดที่ 2 ถนน 214 จุดสี่แยกสาย 214 ตัดกับถนนเลียบคลองชลประทานใกล้ตลาดบ้านเตาไห โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะกับทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ 1.ตรวจสอบข้อมูลการเสียชีวิตของปี 2562 และ 2563 อีกครั้ง และเสนอศูนย์ถนนจังหวัด 2.ย้ำเรื่องการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ซึ่งสูงมากกว่าจังหวัดอื่น และการสวมหมวกนิรภัยยังต่ำ 3.ให้กระจายงานสู่อำเภอและท้องถิ่นมากๆ ตามโครงการที่จังหวัดจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. และ 4.การแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ และหากติดปัญหาล่าช้า ทางคณะอนุกรรมการฯ จะช่วยตั้งเป็นกระทู้ถามในสภาต่อไป  

          นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวชื่นชมประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในการสัญจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงได้  ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทุกระดับ ตลอดจนการบูรณาการจากทีมสหสาขาและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

************************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 6 มีนาคม 2564แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น