สธ. ชวนลูกหลานพาผู้สูงวัย มารับบริการในวันหยุด คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ

แชร์ข่าวนี้


กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้บริการในวันเสาร์ เชิญชวนลูกหลานพาผู้สูงอายุมารับบริการ พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าถึงบริการสะดวก ลดรอคอย ลดแออัด


นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธี
นายวัชรพงศ์กล่าวว่า ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกโรงพยาบาลจัดระบบบริการ เพิ่มความสะดวกประชาชน ลดรอคอย ลดแออัด และจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จำเป็นต้องลดความเสี่ยงการแพร่และรับเชื้อในกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ให้จัดบริการเฉพาะอำนวยความสะดวก เปิดคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลา เป็นของขวัญวันผู้สูงอายุปี 2564 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 19 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุเป็นของขวัญ
วันผู้สูงอายุปี 2564 โดยเพิ่มบริการนอกเวลาราชการ ในวันเสาร์ จากเดิมที่ให้บริการในวันอังคารและศุกร์
เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 ช่วยให้บุตรหลานสะดวกในการพาผู้สูงอายุมารับบริการ ไม่ต้องลางาน และมีโอกาสได้พบแพทย์พูดคุย รับฟังแนวทางการดูแลสุขภาพพร้อมกับผู้สูงอายุ มีการลดขั้นตอน จัดให้บริการครอบคลุมครบวงจร โดยแพทย์จะประเมินปัญหาสุขภาพ เพื่อวางแผนการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้สูงอายุ และส่งต่อรับการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งมีการติดตามดูแลต่อเนื่อง
ถึงบ้านจากทีมสหวิชาชีพ และ 3 หมอ
ทั้งนี้ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2557 ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ ปัจจุบัน
มีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ภาวะหลงลืม อยู่ในการดูแล 78 ราย ผู้สูงอายุที่มารับบริการได้รับการคัดกรองประเมินปัญหาสุขภาพ โรคที่พบบ่อย และความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุร้อยละ 100


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น