กรมอนามัย แนะ 6 ตลาดย่านบางแค ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ลดแพร่เชื้อโควิด-19

แชร์ข่าวนี้​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ประกอบการ 6 ตลาดย่านบางแค ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล คุมเข้มตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ
​นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ตลาดย่านบางแค ซึ่งมีตลาดย่อยติดกัน 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค และ ตลาดวันเดอร์ นั้น เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของโรค ผู้ประกอบการตลาดควรมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวันเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้า จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยวิธีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลให้ปฏิบัติดังนี้ 1) ล้างแผงจำหน่ายอาหารสด อาหารทะเล และแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวันด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำผสมคลอรีนหรือใช้โซดาไฟ ชนิด 96 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัด คราบบริเวณไขมันฝังแน่น 2) ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างทางเดิน ฝาผนังแผง และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดออกให้หมด
“3) บริเวณที่พักขยะ ต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาด และ 4) บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระหรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันในตลาด ต้องเพิ่มความถี่ในการ ทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง โดยใช้น้ำยา ทําความสะอาดหรือผงซักฟอก รวมถึงฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที และเจ้าของตลาดต้องมีการตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาด เช่น การระบายอากาศ การจัดการขยะ น้ำเสีย รวมทั้งควบคุมสัตว์แมลงนำโรคพวกหนู แมลงสาบ ที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคด้วย” นายแพทย์ดนัย กล่าว
รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า กรมอนามัยขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดสด พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการจัดทำจุดเข้า-ออกอย่างชัดเจน จัดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองแก่พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการค้าภายในตลาดและประชาชน โดยให้ยึดปฏิบัติในมาตรการหลักตลอดเวลาคือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังเข้าออกตลาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้า-ออกตลาดผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น