สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ดันหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ความรู้แน่น! คลอบคลุมกว่าทุกหลักสูตรในประเทศไทย

แชร์ข่าวนี้

## ประกาศ ##


@หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดการศึกษาเป็นสองภาคคือภาคปกติและภาคพิเศษ
1. สำหรับภาคปกติรับนักศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดอายุ ศึกษาที่ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยทางมหาวิทายลัยได้จัดหอพักให้ในบริเวณใกล้เคียง ค่าเล่าเรียนตกเทอมละ 30,000 บาท ปีละ 3 เทอมใช้เวลาศึกษาประมาณ 3 ปี ระหว่างการศึกษาจะได้ร่วมปฎิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องเลี้ยงเซลล์ ห้องเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงงานผลิตยาจากกัญชา สมุนไพรและเครื่องสำอางและห้องปลุกกัญชาของวิทยาลัย และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ปลูกกัญชาที่เป็นเครือข่ายของทางมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาจะได้ ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขากัญชาเวชศาสตร์
2. สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ รับนักศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดอายุ เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ สำหรับมีการเรียนทั้งแบบออนไลน์ที่บ้านและสามารถมาเรียนในชั้นเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพหรือที่อื่น ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ นักศึกษาสามารถเรียนย้อนหลังได้หากไม่ได้เข้าเรียนตามเวลา ทาง links ของสาขา ค่าเล่าเรียนเทอมละประมาณ 45,000 บาท ใช้เวลาศึกษาประมาณ 8 เทอม เทอมละประมาณ 4 เดือน ท่านที่จบปริญญาตรีมาแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิตให้ลดลงได้ประมาณสองในสาม ซึ่งจะทำให้เวลาเรียนสั้นลงอีก เมื่อจบการศึกษาจะได้ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขากัญชาเวชศาสตร์เช่นกัน
3. สำหรับท่านที่จะเลือกเรียนหลักสูตรพิเศษ ประกาศนียบัตร กัญชาเวชศาสตร์ ( Course….) รูปแบบ Block Course ก็สามารถเลือกเรียนเป็นเฉพาะบล็อกได้แก่ Cultivation, Extraction, Production, Cannabis Medicine, Thai Traditional Medicine plan A Block เป็นต้น รับนักศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ ค่าเล่าเรียนบล็อกละ 50,000 บาท เรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ และสามารถเก็บหน่วยกิตใน Cradit Bank ไว้ได้บล็อกละ 15 หน่วยกิต เพื่อขอจบการศึกษาระดับปริญญาที่สูงขึ้นในภายหลังได้ เช่นปริญญาโทและเอก
รีบตัดสินใจนะครับ วิทยากรล้วนทรงคุณวุฒิ และปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรไหนที่ครอบคลุมวิชาความรู้ด้านกัญชาได้มากเท่าหลักสูตรนี้
เริ่มเปิดรับนักศึกษาแล้ว
เว็บไซต์สาขาฯ: www.cbd.ahs.ssru.ac.th/ Facebook:กัญชาเวชศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โทร. 02-1601569 หรือ โทร. 094-6289946 [ดร.โชติกา), 062-5905255 [ดร.สุวดี)


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น