สมศักดิ์ เดินหน้า “แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ” ลดความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล

แชร์ข่าวนี้

ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีเป้าหมายสำคัญยึดอายัดทรัพย์สิน เพื่อตัดวงจรเส้นทางการเงินของกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติด จำนวน 6,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 จากเป้าหมาย 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ โดยวันนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะลงพื้นที่พบปะชุมชน และรับฟังการดำเนินงานด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษาของชุมชนบ้านสุเหร่าปากคลองลำรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมแถลงผลการปฏิบัติการ “ชุมชนสีขาวสร้างสุข ครั้งที่ 1/2564” ณ ชุมชนบ้านสุเหร่าปากคลองลำรี

โดยในช่วงเช้า เวลา 06.00 น. สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามผู้ค้า ในพื้นที่แพร่ระบาด นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ภายใต้ชื่อยุทธการ “ ปฏิบัติการชุมชนสีขาวสร้างสุข” โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการนนทบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดปฏิบัติการ ณ ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี

จากนั้น เวลา 07.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานภาคี เดินทางเข้าเยี่ยมชมชุมชน ในพื้นที่บ้านสุเหร่าลำรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายตามกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นตำบลสีขาวในด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันภายในชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับตัวแทนผู้นำชุมชนเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านยาเสพติดอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปพัฒนาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างตรงประเด็น ชัดเจน พร้อมทั้งแถลงนโยบายการปฏิบัติการ “ชุมชนสีขาวสร้างสุข ครั้งที่ 1/2564” ในระหว่างวันที่ 17 – 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมามีเป้าหมายการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ รวมจำนวน 22 จังหวัด ได้แก่จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุดรธานี เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สพรรณบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสตูล รวมจำนวน 280 หมู่บ้าน/ชุมชน และเป้าหมายผู้ค้า ผู้เสพ จำนวน 379 ราย

ซึ่งมีผลการปฏิบัติการดังนี้ จับกุม 369 คน ยึดอายัดทรัพย์สิน 4.3 ล้านบาท นำเข้ากระบวนการบำบัด 12 คน ของกลางยาบ้า 251,136 เม็ด ไอซ์ 7.2 กิโลกรัม เฮโรอีน 5.87 กรัม กัญชาแห้ง 1.04 กิโลกรัม กรัม พืชกระท่อม 9.7 กิโลกรัม น้ำต้มกระท่อม 1,511 ลิตร ผลการดำเนินการภาพรวมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 24 มีนาคม 2564 มีผลการปฏิบัติการดังนี้ ปฏิบัติการต่อเป้าหมายหมู่บ้านชุมชน รวมจำนวน 4,026 หมู่บ้านชุมชน จับกุม 9,973 คน ยึดอายัดทรัพย์สิน 55.35 ล้านบาท นำเข้ากระบวนการบำบัด 719 คน ของกลางยาบ้า 10,652,527 เม็ด ไอซ์ 21.5 กิโลกรัม เฮโรอีน 5,710 กรัม กัญชาแห้ง 31.8 กิโลกรัม พืชกระท่อม 444.6 กิโลกรัม น้ำต้มกระท่อม 3,385 ลิตร

นายสมศักดิ์กล่าวว่า “หลังจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะกำหนดให้มีการปฏิบัติการ “ชุมชนสีขาวสร้างสุข” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องคนไทยปลอดภัยจากยาเสพติด และประชาชนมีความพึงพอใจมีความเชื่อมั่นของต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ดังนั้น หากประชาชนพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 โดยทุกข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับและได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น