กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม World Bipolar Day 2021 เน้นให้คนไทยเปิดใจให้ไบโพลาร์ เข้าใจและรับฟังผู้ป่วย โรคทางอารมณ์ในสังคมไทย

แชร์ข่าวนี้

กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม World Bipolar Day 2021 เน้นให้คนไทยเปิดใจให้ไบโพลาร์ เข้าใจและรับฟังผู้ป่วย โรคทางอารมณ์ในสังคมไทย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__4333746-1024x684.jpg

 


วันนี้ (30 มีนาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน World Bipolar Day 2021 ผลักดันแนวคิด “เปิดใจให้ไบโพลาร์” พร้อมเปิดเสวนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยไบโพลาร์จากคนในชุมชนและภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาการดูแลและเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยในระยะยาวให้สามารถอยู่ร่วมในชุมชนได้อย่างปกติสุข ภายใต้ความเข้าใจของภาคประชาชน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพจิตในปัจจุบันถือเป็นปัญหาที่ทุกคนควรหันมาให้ความสนใจในปัจจุบัน โดยเฉพาะวันไบโพลาร์โลกปีนี้ให้ใช้เป็นโอกาสในการทำความเข้าใจโรคไบโพลาร์ สำหรับผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นการที่ทุกคนเปิดใจว่าผู้ป่วยไบโพลาร์นั้นไม่แตกต่างจากผู้ป่วยโรคทางกายและทางจิตอื่นๆ ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยไบโพลาร์เข้าสู่กระบวนการรักษาและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับคนทั่วไป


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผู้ป่วยทางจิตเวชสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ โรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรคอารมณ์สองขั้วนั้นเป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 1.5 ถึง 5 โดยสาเหตุหลักของโรคไบโพลาร์ เกิดมาจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติ และอาจเกิดในผู้ที่มีความเครียดสะสม ทำให้มีอาการเปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยหรือบุคลิกเดิมของคนคนนั้น ลักษณะอาการเด่นของโรคนี้คืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่าง ช่วงที่อารมณ์ดีมากกว่าปกติ (mania หรือ hypomania) สลับกับอารมณ์ซึมเศร้า (major depressive episode) หรืออาจมีอาการเมเนียเพียงอย่างเดียวก็ได้ โดยอาการในแต่ละช่วงอาจเป็นอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือหลาย ๆ เดือนก็ได้ ซึ่งการรักษาอย่างต่อเนื่องคือหัวใจของการควบคุมอาการและการลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำ ทั้งนี้ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยไบโพลาร์ให้ใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามแผนการรักษา รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการกำเริบ ดังนั้นญาติผู้ป่วยและบุคคลรอบข้างจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องได้รับสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยผู้ป่วยให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขต่อไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__4333745-1024x684.jpg
คุณมารีน คินยาร์ค สตูยาโนวิช ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะของภาคเอกชนที่ทำงานเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยไบโพลาร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต และ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัดงาน World Bipolar Day ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรณรงค์และส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคจิตเวชและโรคไบโพลาร์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างดี ภายใต้การเปิดใจ ยอมรับ และให้ความเข้าใจจากครอบครัวและบุคคลรอบข้างในสังคม โดยการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน World Bipolar Day ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “เปิดใจให้ไบโพลาร์” ซึ่งผู้เสวนาประกอบด้วย ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.สุทธา สุปัญญา นายแพทย์ชำนาญการจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ตัวแทนผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไบไพลาร์ ปิดท้ายด้วยการ Talk show “เข้าใจและอยู่ร่วมกับโรคไบโพลาร์” โดยดีเจพี่อ้อย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวได้ทาง Facebook ของกรมสุขภาพจิต เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อโรคไบโพลาร์ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
************* 30 มีนาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น