กรมวิทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือบูรณาการดูแลแม่และเด็กไทยอย่างครบวงจร

แชร์ข่าวนี้

                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการดำเนินการดูแลสุขภาพแม่และเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ โดยจัดประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างครบวงจร

                นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ภาคีเครือข่ายทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ว่า จากการศึกษาภายใต้โครงการ “อนาคตไทย” ของนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และ HiTAP โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่ายังคงมีปัญหาสุขภาวะในเด็กและสมควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และกลุ่มอาการดาวน์ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาและดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่มีความผิดปกติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 9,000 ล้านบาทต่อปี กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเด็ก ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมกับ   กรมอนามัย กรมการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลสตรีและเด็กแรกเกิดแบบบูรณาการด้วยวิถีใหม่ ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

                นพ.ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ากับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองภาวะพร่อง TSH/PKU ในทารกแรกเกิด โรคดาวน์ซินโดรม โรคธาลัสซีเมีย และมะเร็งปากมดลูก เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ทางการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กรมอนามัย กรมการแพทย์ มูลนิธิและชมรมที่เกี่ยวข้อง จัดทำ “โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการ    ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ขึ้น และมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ สำหรับหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (Maternal and Child Health Laboratory) ในประเทศ

              “สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์อนามัยทั้ง 4 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 7,8,9 และ 10  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม/สัมมนา เรื่อง “ภาคีเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็กแบบครบวงจร ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาให้คำแนะนำสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การตรวจคัดกรองตรวจยืนยันและการส่งต่อรักษาโรค ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มโรค คือ โรคดาวน์ซินโดรม โรคธาลัสซีเมีย การตรวจ      คัดกรองทารกแรกเกิด (TSH/PKU) และโรคเอดส์ HIV-PCR ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่  และเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นพ.ศุภกิจกล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *