ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียนหนังสือ

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.39 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

จากนั้นเวลา 08.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2564 ณ ศาลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีในวันนี้ว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท เป็นประจำทุกปี โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนนทบุรี ได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า 996 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,172,300 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) สำหรับในปี 2564 จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 ทุน โดยแบ่งเป็น 6 อำเภอ อำเภอละ 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท สำหรับวันนี้จะมอบทุนอุปการะเด็กในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 10 ทุน

สำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้มียอดเงินบริจาค จำนวน 111,555 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)ผู้ที่ต้องการร่วมบุญโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนนทบุรี ธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 050392130691 โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2580 0704

#ช่วยกันสร้างกุศลคนละนิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กชนบท Change For Good สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *