กรมอนามัย แนะ สงกรานต์ร่วมงานบุญ เน้นปลอดภัย ไม่เสี่ยงโควิด-19

แชร์ข่าวนี้


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะสงกรานต์ปีนี้ขอให้ประชาชนร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานบุญ อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 ของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ลดเสี่ยงโควิด–19


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่หากไม่มีการป้องกันที่ดีอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด–19 ได้ ซึ่งจากข้อมูลประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus พบว่า ศาสนสถาน เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 4,524 แห่ง สามารถดำเนินการ ตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 80.22 แต่ยังคงเน้นย้ำให้มีการคัดกรองผู้เข้ามาในศาสนสถาน กำหนดเส้นทางเข้า–ออก ให้ชัดเจน มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากศาสนสถาน และให้ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด เมื่อร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนใส่บาตร และหลังการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน อาหารที่ตักบาตรหรือถวายพระสงฆ์ ควรเลือกอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งน้ำดื่มที่สะอาดด้วย งดกินอาหารร่วมกันและหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสนทนา หากเป็นกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สรงน้ำพระพุทธรูปมาเอง เช่น ขันตักน้ำ แต่หากต้องใช้ขันตักน้ำร่วมกัน ควรทำความสะอาดก่อนการสรงน้ำทุกครั้ง สวมหน้ากากตลอดเวลา และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
“นอกจากนี้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด แต่หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมร่วมกัน ขอให้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T : Testing COVID-19 ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ โดยควรจัดกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือมีอาการที่พบเพิ่ม คือ ตาแดง มีผื่นแดงตามตัว น้ำมูก น้ำตาไหล ให้งดเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรมวันสงกรานต์ และควรไปพบแพทย์ทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น