สาธิต แก้ไขปัญหาผู้ป่วยโควิด 19 รอเตียงนาน เพิ่ม 200 เตียง รองรับกลุ่มสีเหลือง ที่สถาบันธัญญารักษ์

แชร์ข่าวนี้


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่รอเตียงนาน ปรับหอผู้ป่วยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเตียง 200 เตียง รองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง กลุ่มสีเหลือง
วันนี้ (22 เมษายน 2564) ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย (Extended cohort ward) เสริมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิดโควิด 19 เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา ลดความรุนแรงของโรคและลดการสูญเสีย
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาล ได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทุกรายเข้าสู่ระบบการรักษา กรมการแพทย์ได้ร่วมกับโรงพยาบาลทุกสังกัดบริหารจัดการเตียงในเขตกทม.และปริมณฑล ทั้งโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง (สีเหลือง)
ไปจนถึงอาการหนัก (สีแดง) รวมประมาณ 8,000 เตียง โรงพยาบาลสนามและ Hospitel สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ (สีเขียว) ประมาณ 3,733 เตียง และในวันนี้ ได้เปิดหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย จำนวน 200 เตียง ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มสีเหลือง ที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค มีทีมแพทย์พยาบาลดูแลติดตามอาการ ตลอด 24 ชั่วโมง และติดต่อกับผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ รวมทั้งมีศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยไปรักษาทาง 3 สายด่วน ได้แก่ สายด่วน 1668 สายด่วน 1669 และสายด่วน 1330
“ขอให้ผู้ติดเชื้อที่มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทุกคน ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้คาดการณ์และเตรียมการรองรับไว้แล้ว อาจติดขัดบ้างในกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง และในวันนี้ก็ได้แก้ปัญหาไปแล้ว โดยได้รับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองทยอยเข้ามาบางส่วน ช่วยแก้ปัญหาการรอเตียงนานได้ในระดับหนึ่งและจะพยายามให้ระบบมีความราบรื่นมากยิ่งๆ ขึ้นไป” ดร.สาธิต กล่าว
ด้านนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ได้มอบหมายให้สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ซึ่งมีความพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เปิดหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย (Extended cohort ward) จำนวน 200 เตียง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากเครือข่ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่งมาร่วมปฏิบัติงาน เริ่มเปิดให้บริการในวันนี้ (22 เมษายน 2564) สำหรับการแก้ไขปัญหารอคู่สาย สายด่วน 1668 ได้เพิ่มอาสาสมัครจากบุคลากรนอกกรมการแพทย์มาช่วยรับโทรศัพท์ โดยตั้งแต่วันที่ 10 – 21 เมษายน 2564 มีผู้โทรเข้า 3,472 ครั้ง ในจำนวนนี้ เป็นการขอเข้ารับการรักษา 1,733 ราย รับเข้ารักษาแล้ว 1,291 ราย อยู่ระหว่างรอการประสาน 442 ราย และเป็นการโทรเยี่ยมติดตามอาการ 3,277 ครั้ง


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *