กรมวิทย์ฯ ประสานเครือข่ายปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ

แชร์ข่าวนี้

                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับปรุงข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอใหม่ เพื่อให้การทำงานของเครื่องมีความถูกต้องเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป

                นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ (Magnetic Resonance  Imaging : MRI) เพื่อให้การทำงานของเครื่องมีความถูกต้องเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพมาตรฐานเครื่องเอ็มอาร์ไอ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานจากภายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลราชวิถี กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทเอกชน ร่วมจัดทำข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ สำหรับประเทศไทยที่มีอัตราการใช้งานเครื่องเอ็มอาร์ไอเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความเหมาะสมกับสภาพของเครื่องเอ็มอาร์ไอที่มีอยู่ในประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (American College of Radiology : ACR, International Electrotechnical Commission : IEC)

               อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การทำงานของเครื่องมีความถูกต้อง เหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอใหม่ โดยประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอตามมาตรฐานสากลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอประจำปี (Annual test) และความปลอดภัยจากการใช้งานเครื่องเอ็มอาร์ไอ สำหรับเครื่องเอ็มอาร์ไอที่ใช้ร่วมในการตรวจชิ้นเนื้อ (biopsy) และใช้ในรังสีรักษา (therapy) จะไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *