คสรท.ยื่นนายกฯขอเร่งฉีดวัคซีนให้แรงงาน

แชร์ข่าวนี้

Featured Image

 
แรงงานยื่นนายกฯขอเร่งฉีดวัคซีนให้แรงงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติเชื้อชาติ แนะปฏิรูประบบประกันสังคมให้โปร่งใส-ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม

กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และ กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน คสรท. และเลขาธิการ สรส. ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่อง ข้อเสนอวันกรรมกรสากล ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล (สนง.กพ.เดิม)

โดยนายสาวิทย์ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันกรรมสากล ผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ได้ออกมาเรียกร้องถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้มีมาตรฐาน มีหลักประกันมากขึ้น แต่ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมทำให้ผู้ใช้แรงงานลำบากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปีนี้ข้อเสนอต่อรัฐบาล จะแบ่งออกเป็น 2ประเด็นหลัก คือ ให้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้มีความพร้อมในการนำเข้า และฉีดวัคซีนที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากรัฐ เพื่อฉีดให้แก่คนใกล้ชิด และพนักงานในสถานประกอบการลดภาระของรัฐและต้องครอบคลุมแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทย ให้ประชาชนคนทำงานทุกกลุ่มสาขาอาชีพ รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ เข้าถึงการบริการตรวจโรคอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ต้องควบคุมการจัดการเรื่องโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับขั้นตอน

นอกจากนี้ ยังข้อเสนอให้จัดสวัสดิการถ้วนหน้าที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา รัฐต้องปฏิรูประบบประกันสังคม คือ ปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมให้อิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างคนงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือจ่ายไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนต้องคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่เลือกปฏิบัติต่อชาติใดชาติหนึ่ง เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาโรคจากนั้นทางกลุ่มจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่กระทรวงแรงงาน

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *