ทส.เตรียมกล้าไม้ ดีเดย์ปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศ 26 พ.ค. “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” วางเป้าหมายปลูก 400,000 ไร่ ภายในปี 2564

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ผ่านระบบ Video conference ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมฯ โดยกรมป่าไม้ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะที่ 1 ในปี พ.ศ.2563 โดยดำเนินการปลูกป่าได้จำนวน 21,247 ไร่ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ และรายงานแผนการดำเนินการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน และเตรียมกล้าไม้ เพื่อเริ่มดำเนินการปลูกป่าตามโครงการฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 400,000 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจะเริ่มดีเดย์ ปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในภาพรวม (1 ม.ค. -17 พ.ค. 64) เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจำนวนวันที่ค่า pm2.5 เกินมาตรฐานลดลงร้อยละ 9 และจำนวนจุดความร้อนลดลงร้อยละ 52 โดยมีค่า pm2.5 สูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องมาจากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรวบรวมเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการชิงเก็บ ลดเผา ได้จำนวน 2,248 ตัน โดยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือได้เข้าสู่สภาวะปกติมาตั้งแต่ 27 เมษายน 2564 แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และหลังสถานการณ์จะทำการสรุปภาพรวมในปี 2564 และเตรียมถอดบทเรียนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *