จุดเสี่ยงโควิด! กรมอนามัย แนะ โรงงานน้ำแข็งคุมเข้มการผลิต คัดกรองคนงานทุกวัน ลดเสี่ยง

แชร์ข่าวนี้​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะโรงงานผลิตน้ำแข็งคุมเข้มความสะอาดปลอดภัยทุกกระบวนการผลิต ลดปนเปื้อนเชื้อโรค พร้อมต้องมีการคัดกรองคนงานก่อนทำงานทุกวัน เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19
​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าว ปิดโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่เขตจตุจักร หลังพบคลัสเตอร์คนงานติดโควิด-19 นั้น ขอแนะนำประชาชนอย่าเพิ่งตระหนก กับประเด็นดังกล่าว เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำแข็งก้อน น้ำแข็งบด ต้องใช้น้ำที่สะอาดมาผลิต ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดต้องได้มาตรฐานตามคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท โดยผู้ผลิตจะเลือกใช้น้ำบาดาลหรือน้ำประปาที่ได้ผ่านการปรับปรุงและฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนแล้ว เมื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตจะมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งการกรองชนิดหยาบ จนถึงชนิด ละเอียดมาก ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถกำจัดเชื้อโรคทั้งแบคทีเรีย ไวรัส ได้ และยังมีระบบฆ่าเชื้อโรค ทั้งการผ่านแสง UV เติมโอโซน นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ควบคุมการผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ำแข็ง เพื่อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้น้ำในการผลิต สถานที่เก็บรักษาน้ำแข็ง การใช้ภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ตลอดจน การแสดงฉลาก ต้องมีวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือจีเอ็มพี เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อน
​นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า มาตรฐานการผลิตและกฎหมายที่บังคับทำให้น้ำแข็งที่ผ่านระบบการผลิตออกมาปลอดภัยจนถึงการบรรจุ โดยเฉพาะน้ำแข็งหลอดที่มีกระบวนการทำให้น้ำเป็นน้ำแข็งภายในเครื่องผลิต น้ำแข็งหลอดระบบปิด ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ซึ่งจะไม่มีคนงานเข้าไปเกี่ยวข้องจนกว่าจะบรรจุเสร็จ สำหรับน้ำแข็งซอง เป็นกระบวนการแช่น้ำให้แข็งตัวโดย สารทำความเย็น เช่น แอมโมเนีย จากนั้นถึงมีการถอดซองออก ไม่มีการบรรจุ แต่จะฉีดน้ำล้างทำความสะอาดภายนอก ตัดเป็นก้อนแล้วนำส่ง หรือบดบรรจุถุงหรือกระสอบเพื่อส่งขายต่อไป จากกระบวนการผลิตดังกล่าวน้ำแข็งซองนั้น มีระยะเวลาตั้งแต่การถอดซองจนถึงจำหน่ายที่มีโอกาสสัมผัสคนงาน ดังนั้น การคัดกรองคนงานในโรงงานทุกวัน จะลดโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อโควิคได้
​“ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้โรงงานน้ำแข็งทุกแห่งต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนมาทำงานในระดับเข้มข้น โดยเจ้าของโรงงานประเมินมาตรการสถานประกอบการ ผ่านแพลตฟอร์มThai Stop COVID Plus ส่วนคนงานให้ประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” เพื่อช่วยลด ความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สู่เพื่อนร่วมงานก่อนเข้ามาทำงานทุกวัน ลดความแออัดหรือ ความหนาแน่นบริเวณที่ปฏิบัติงาน ในส่วนของที่พักคนงาน ให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ควบคุมความสะอาดของที่พัก ให้ได้มาตรฐาน หากมีรถรับ-ส่ง ต้องจำกัดจำนวนไม่ให้แออัด ต้องสวมหน้ากากทุกคนและทุกครั้งที่ใช้บริการ หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในรถเป็นประจำ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด” อธิบดีกรมอนามัย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *