กรมอนามัย ย้ำผู้ประกอบการตลาด ผู้ขาย ผู้จ่าย ปฏิบัติตามมาตรการสร้างเกราะป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวนี้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการตลาดสด ขอความร่วมมือเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มาซื้อของภายในตลาด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สร้างเกราะป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2564) นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการตลาดสด ณ ตลาดบางขุนศรี กรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัยได้มีแผนการรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด” โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มสถานประกอบการต่าง ๆ ได้แก่ สนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล ร้านอาหาร มหาวิทยาลัย ตลาด และศาสนสถาน เป็นต้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจากผลการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการป้องกันโรคโควิด-19 ของตลาดบางขุนศรี กรุงเทพมหานคร พบว่า พ่อค้า แม่ค้า มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับปานกลาง ร้อยละ 63.4 โดยมีการสวมหน้ากาก ร้อยละ 100 ล้างมือ ร้อยละ 77.3 และเว้นระยะห่าง ร้อยละ 70.7 ในส่วนของผู้ซื้อมีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับเพียงพอ ร้อยละ 67.9 โดยมีการสวมหน้ากาก ร้อยละ 75 ล้างมือ ร้อยละ 75 และเว้นระยะห่าง ร้อยละ 75 ซึ่งการลงพื้นที่ตลาดบางขุนศรีในครั้งนี้ ถือเป็นการติดตามและคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด ผู้ขายและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน และให้ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งต้องหมั่นสังเกตอาการผู้ปฏิบัติงานภายในตลาด หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้างในตลาดได้มีการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไทยเซฟไทย ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบมีความเสี่ยงสูงให้หยุดปฏิบัติงานทันที
“ทั้งนี้ สำหรับผู้ซื้อจับจ่ายสินค้าภายในตลาด ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของตลาดอย่างเคร่งครัดด้วย โดยบันทึกข้อมูลการเข้า – ออก ลงทะเบียนเช็คอินก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการในตลาด และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงควรใช้อุปกรณ์หยิบจับเพื่อลดการสัมผัส และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อน-หลังเข้าตลาด โดยผู้ที่อยู่ในตลาดทุกคนควรที่จะสวมหน้ากากให้ครบทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ควรวางแผนการซื้อเพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *