กรมอนามัย เยี่ยมเสริมพลังศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เร่งปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่

แชร์ข่าวนี้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยมี นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ให้การต้อนรับและนำเสนอการขับเคลื่อนงานในสถานการณ์การป้องกันโรคโควิด–19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 7 ได้มีการดำเนินงานปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ ดังนี้ 1)ยกระดับความรู้ผู้สัมผัสอาหารโดยการอบรมหลักสูตร ผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ Street Food และ Healthy Market 2) การขับเคลื่อนสุขลักษณะในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยการใช้แพลตฟอร์ม Clean Food Good Taste จัดประชุมแก่พื้นที่นำร่องใน 3 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลท่าพระ โดยสนับสนุนชุดตรวจด้านแบคทีเรีย (SI2) ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินการ ปัจจุบันสนับสนุนแล้ว จำนวน 500 ชุด 3) วิเคราะห์ข้อมูลตลาดสด ตลาดนัด และร้านอาหาร จากแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus โดยวิเคราะห์แยก รายจังหวัด พร้อมคืนข้อมูลแก่พื้นที่ 4) เยี่ยมเสริมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมสนับสนุนคลอรีนน้ำ 10 เปอร์เซ็นคลอรีนเม็ด ชุดทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ เพื่อใช้ในการใช้ทำความสะอาดตลาดสด หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 5) เยี่ยมเรือนจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้อมสนับสนุนคลอรีนน้ำ คลอรีนเม็ด ชุดตรวจ ทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระ 6) สำรวจข้อมูลของตลาดสดประเภทที่ 1 ด้านสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล อาหาร และเกณฑ์ด้านการคุ้มครอง รวมถึงมาตรการการดำเนินงานป้องกันโควิด19 ด้วยมาตรการ DMHTT 19 ที่ทันท่วงที 7) ประชุม Maternal and Child Health Bureau ในระดับเขต และMaternal Death Surveillance and Response เพื่อติดตามหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรที่ติดเชื้อโควิด -19 8) สร้างองค์ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและเครือข่ายผ่าน Facebook liveที่เทศบาลเมืองศิลา
สำหรับการดำเนินงานปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ โรงพยาบาลสนามศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นดำเนินการโดย 1) จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลสนาม 2) ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม 8 ด้าน และระบบการจัดการ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ 3) สุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง และ4) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และชุดคลอรีนใน การทำลายเชื้อในน้ำทิ้ง (ถังเติมคลอรีน/คลอรีนน้ำ) นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเตรียมสถานที่อาคารสหกรณ์ เพื่อรองรับการเป็นสถานที่สำหรับห้องแยกโรค (Isolation room) และซ่อมแซมหอผู้ป่วย เพื่อจัดทำเป็น Cohort ward โดยใช้งบกลางที่กรมจัดสรรให้ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *