ชะลอ”หมอพร้อม”ปรับตามสถานการณ์เพื่อผลดีกว่าเดิม

แชร์ข่าวนี้

 

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศบค. อธิบายชัด ทำไมถึงชะลอ ‘หมอพร้อม’ ชี้เพื่อเป็นการ ปรับแผนตามสถานการณ์เปลี่ยนไป เพื่อให้ได้ ผลที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โพสต์เฟซบุ๊ก โดย สรุป การ ชะลอการลงทะเบียน หมอพร้อม

1. ท่านใดลงทะเบียนหมอพร้อมไว้แล้ว ได้วันนัดแล้ว จะเป็นไปตามวันนัดเดิมครับ ไม่ต้องจองใหม่

2. เพื่อการจัดการที่สะดวกกว่า ผู้อายุต่ำกว่า 60 หรือ 7 กลุ่มโรค ซึ่งที่ผ่านมายังจองคิวผ่านหมอพร้อมไม่ได้ ให้จองคิวผ่านระบบของแต่ละจังหวัด โดยแต่ละจังหวัด
จะทยอยให้ข้อมูลว่าจะจองอย่างไร มีระบบออนไลน์หรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าผ่านทาง อสม. รพ.สต. หรือ รพ.ท้องถิ่นก็ได้ (ซึ่งผมเข้าใจเอาเองว่า ถ้าจังหวัดไหนไม่มีระบบเอง ก็อาจจะใช้หมอพร้อมเป็นระบบยืนพื้นไปก่อน)

3. และไม่ว่าใครจะจองวัคซีนผ่านทางไหน เมื่อฉีดแล้วก็จะขึ้นบันทึกในหมอพร้อม เพื่อเป็นหลักฐานการฉีดวัคซีน การติดตามเพื่อฉีดเข็ม 2 และการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

4. การ “ชะลอ” มีความหมายคือ “ไม่จำเป็นต้องจองคิว” การฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม สำหรับประชาชนทั่วไป เหมือนในกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทะเบียนผ่านระบบของแต่ละจังหวัด จะมีความสะดวกคล่องตัวกว่า ทั้งในเชิงบริหารจัดการ เชิงระบบที่ต้องรองรับคนจำนวนมาก และการให้บริการ ตอบคำถาม
ที่ให้แต่ละจังหวัดช่วยกันให้บริการได้สะดวกต่อผู้ขอรับบริการมากกว่าไม่ได้ให้เลิกลงทะเบียนกับหมอพร้อมนะครับ เพราะหมอพร้อมจะเป็นระบบเก็บสถิติการฉีดวัคซีนของทุกคน แต่ไม่จำเป็นต้อง “จองคิว” ฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมทุกจังหวัด

5. ส่วนวันที่ 31 พ.ค. ที่เคยประกาศว่าลงหมอพร้อมสำหรับประชาชนทั่วไป รอประกาศจากหมอพร้อมอีกครั้งนะครับ (แต่เข้าใจว่ายังลงได้ยกเว้นจังหวัดที่มีระบบของตัวเอง ก็ลงของจังหวัด)


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *