เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL กับการเป็นจิตอาสาสู้ภัยโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

             ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงมีพระดำริให้จัดทำโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้ตระหนักและนำวิถีชีวิต แนวคิดและพฤติกรรมจากบุคคลตัวอย่างไปปรับใช้ในแบบของตนเอง  เป็นการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีและเป็นต้นแบบของเพื่อนๆได้ เป็นการปลุกพลังสร้างกระแสเยาวชนที่ต้องการจะเป็นคนดีคนเก่ง คนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ เพราะพระองค์ตระหนักดีว่า “เยาวชน”  คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ ถ้าวันนี้เยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีความฉลาดทางอารมณ์และได้รับการปลูกฝังให้มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม เพราะการมีจิตอาสาจะช่วยให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

             การเป็น “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL” คุณสมบัติที่ต้องมีนอกเหนือจากความสามารถและทักษะด้านการแสดง การเต้น และการร้องเพลง หรือความสามารถด้านการเรียนรู้ต่างๆแล้ว สิ่งสำคัญที่น้องๆเยาวชนต้องได้รับการปลูกฝังก็คือการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งเห็นได้จากการที่น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบำเพ็ญประโยชน์และการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดนครสวรรค์ได้มีโอกาสแสดงความห่วงใยและร่วมเป็นจิตอาสาในการส่งมอบชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งกรณีเยาวชน    TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันผลิตคลิป VDO และภาพนิ่งเพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับบริการการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนช่วยลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต เป็นการปกป้องตัวเอง คนรอบข้างและประเทศชาติ เป็นต้น

              นายณภัทร เรืองชัยศิวเวท “เพิร์ธ” ตัวแทนเยาวชนTO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 จากจังหวัดนครสวรรค์  เล่าว่า ในสถานการณ์โควิดเช่นนี้ นอกจากเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ดูแลทั้งสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ  ป้องกันตนเองด้วยการใส่แมสก์ ล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว สิ่งหนึ่งที่เยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL พึงกระทำได้คือการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตามศักยภาพที่สามารถทำได้ การเป็นจิตอาสาเป็นสิ่งที่ดีเป็นการเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตัวเองเหมือนเราทำเพื่อผู้อื่นแต่ก็ส่งผลดีต่อตัวเราด้วย ทุกคนสามารถช่วยเหลือเป็นจิตอาสาได้ เช่น คนไหนเก่งคอมพิวเตอร์ก็สามารถออกแบบโปสเตอร์รณรงค์มาตรการที่ประชาชนต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด19  เช่น การสวมใส่แมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของตนเองในช่วงที่โรคโควิด19 ระบาดรอบแรกๆ ได้มีการรวบรวมเงินในครอบครัวซื้อเครื่องมือแพทย์บริจาคให้โรงพยาบาลไปบ้างแล้ว มาครั้งนี้ได้มีการมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลบรรพตพิศัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเขตชุมชนที่อาศัยอยู่ เนื่องจากมองว่าชุด PPE มีความจำเป็น แพทย์ต้องใช้สวมใส่ไปพบผู้ป่วยและชุดก็ขาดแคลนจึงบริจาค

            ในฐานะที่ตนเองเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทำงานจิตอาสาจัดงานคอนเสิร์ต ใช้ความสามารถที่ตนถนัดช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม อยากฝากเพื่อนๆว่าการทำงานจิตอาสาเป็นสิ่งดี เราได้ทำเพื่อคนอื่น เยาวชนมีหลายกลุ่มบางคนมีปัญหายาเสพติด ควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน

           หนึ่งปีในการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ทำให้ตนเองได้เรียนรู้สิ่งดีๆมากมาย ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นกับกลุ่มเพื่อน กับคนในสังคม ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ช่วยให้เรามีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ได้รู้จักการบริหารจัดการตนเองเมื่อมีรายได้ เป็นต้น การเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ทำให้มีคนรู้จักเรามากขึ้น ก็จะใช้ส่วนนี้มาเป็นประโยชน์ในการเป็นต้นแบบ กระจายข่าวในสิ่งที่ดีถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆและน้องๆรุ่นต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *