สธ. ลงพื้นที่ ม.รังสิต รณรงค์ ‘ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19’

แชร์ข่าวนี้กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์“ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด” เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างเข้มงวดและเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้เร็วที่สุดและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด” ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่กระจายสู่บุคคลในครอบครัว รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย มาตรการด้านสังคม โดยร่วมกับผู้นำชุมชนในการค้นหาและติดตามผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่เสี่ยง การลดกิจกรรมชุมนุมสังสรรค์ ลดการเดินทางข้ามจังหวัดที่ไม่จำเป็น มาตรการสาธารณสุข โดยมีการคัดกรองเชิงรุก แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ เพื่อจำกัดวงการแพร่กระจายโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการป่วยตาย และการให้วัคซีนกับประชาชนเพื่อลดความรุนแรงของโรค มาตรการส่วนบุคคล (DMHTTA) ได้แก่ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์ หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโควิด-19 และสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะและหมอชนะ และมาตรการองค์กร เน้นมาตรการทำงานที่บ้าน ในหน่วยงานองค์กร การจัดประชุมออนไลน์ การเรียนการศึกษาอบรม ควรจัดแบบออนไลน์ หรือประชุมทางไกล โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนที่ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัคซีน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรับวัคซีนที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ก่อนเปิด ภาคเรียน โดยดำเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์การประเมินตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Stop COVID Plus โดยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องด้วย
ทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้จัดทำโครงการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด” ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างเข้มงวดและเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้เร็วที่สุดและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมในสถานประกอบการต่างๆ เช่น ตลาด สนามกอล์ฟ เป็นต้น โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วยบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 1,000 คน ที่มารับวัคซีนตามช่วงเวลาที่นัดหมายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น แนะนำการใช้และเสนอผลการประเมินมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยแอพพลิเคชั่น Thai Stop COVID Plus รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนแนะนำการใช้ Thai Stop COVID Plus คัดกรองความเสี่ยงเชิงรุกแบบเร็ว และเสนอผลการสำรวจความรอบรู้ ด้านสุขภาพการป้องกันโควิด-19


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *