ศูนย์อนามัยนครสวรรค์ จับมือ มิสเตอร์วัคซีน เขตสุขภาพที่ 3 ลุยหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งเป้า 3 ระยะ กระจายทุกกลุ่มวัย

แชร์ข่าวนี้​ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 3 จัดบริการฉีดวัคซีน กำหนดดำเนินการใน 3 ระยะ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีนยังคงต้องยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
​แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโควิด 19 อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) มีนโยบายให้ศูนย์อนามัย ทุกแห่งเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อนามัยที่ 3 ได้สนับสนุนและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแก่ผู้ให้บริการของหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับมิสเตอร์วัคซีน (Mr. Vaccine) เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งมีบทบาทหลักในการเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการฉีดวัคซีน วางระบบการกระจายวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแต่ละระยะ วางระบบการเฝ้าระวังและรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ได้รับวัคซีน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการให้กับผู้บริการฉีดวัคซีน ตลอดจนจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รองรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มหน่วยงานที่ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และประชาชนที่จองสิทธิ์การฉีดวัคซีน
แพทย์หญิงศรินนา กล่าวต่อไปว่า การให้บริการฉีดวัคซีนของเขตสุขภาพที่ 3 ขณะนี้ได้กำหนดดำเนินการใน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งดำเนินการแล้วจำนวน 1,607 ราย ระยะที่ 2 ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1) โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) โรคหลอดเลือดสมอง 4) โรคไตเรื้อรัง 5) โรคมะเร็งทุกชนิด 6) โรคเบาหวาน และ 7) โรคอ้วน และระยะที่ 3 ฉีดให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี”
​“ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนแล้ว ยังต้องเฝ้าระวังและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T : Testing COVID-19 ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ” ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *