สธ. แนะกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านหมอพร้อมพื้นที่ กทม.ถูกเลื่อนนัดเดือนมิ.ย. สอบถามโรงพยาบาลที่จองฉีดอีกครั้ง

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข แนะกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านหมอพร้อมพื้นที่ กทม.ถูกเลื่อนนัดเดือนมิถุนายน สอบถามโรงพยาบาลที่จองฉีดอีกครั้ง หากกลับมาฉีดได้ตามเดิมให้ฉีดกับโรงพยาบาล หากยังถูกเลื่อนหรือตกหล่น ให้ติดต่อคอลเซนเตอร์หมอพร้อม 02-7922333 นัดหมายมาฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เริ่มวันที่ 16 มิ.ย.นี้ จัดเตรียมวัคซีนไว้วันละ 2 พันโดส นัดมาชั่วโมงละ 200 คน พร้อมจัดจุด One Stop Service ฉีดกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะ

วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายน เขตกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายแพทย์โสภณกล่าวว่า ได้รับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เยียวยา 2 กลุ่มหลักที่จองผ่านระบบหมอพร้อมในเขตกรุงเทพมหานคร คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งตามวัตถุประสงค์การฉีดวัคซีน คือ 1.เพื่อลดการป่วย การเสียชีวิต มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เนื่องจากหากป่วย จะมีโอกาสเข้าห้องไอซียู มีอาการรุนแรง และเสียชีวิต จึงเป็น 2 กลุ่มแรกที่ควรได้รับวัคซีน
2.เพื่อคงระบบสาธารณสุขให้เดินหน้าได้ ฉีดวัคซีนในบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข และ3.การขับเคลื่อนเดินหน้าเศรษฐกิจ เช่น พื้นที่ท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และการควบคุมป้องกันโรค ในพื้นที่มีการระบาด เช่น กทม. ปริมณฑล เป็นต้น

ขณะนี้ กลุ่มบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 86.5 % ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ทหาร ตำรวจ 12.7 %, อสม. 10.4 %, ประชาชนทั่วไป 2 %, ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 1.5 % และผู้สูงอายุ 0.3 % จะเห็นได้ว่ากลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูงยังได้รับวัคซีนน้อย กระทรวงสาธารณสุขตั้งใจให้ 2 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อลดการสูญเสีย ลดการป่วย และระบบสาธารณสุขจะได้ดูแลผู้ป่วยโรคอื่นได้ด้วย จึงมีการจองระบบหมอพร้อม ฉีดในโรงพยาบาลเล็ก 300 คนต่อวัน โรงพยาบาลใหญ่ 600 คนต่อวัน และคาดไว้ว่าจะมีผู้จองฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน ไม่เกิน 4 ล้านโดส และในเดือนกรกฎาคมไม่เกิน 5 ล้านโดส ขณะที่มีผู้จองจริง 8.1 ล้านโดส ดังนั้นหากบริหารจัดการได้ดี ทั้ง 2 กลุ่มนี้ควรได้รับการฉีดตามวันนัดที่จองไว้ และมั่นใจว่าจังหวัดต่างๆ สามารถบริหารจัดการได้

“การเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น ในกทม. ผู้ที่จองหมอพร้อมที่โรงพยาบาลในกทม. และถูกเลื่อนนัดฉีดเดือนมิถุนายนออกไป ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลที่จองไว้ หากมีปัญหากระทรวงสาธารณสุขจะช่วยสนับสนุน ไม่ได้แย่งงานกทม.ทำ เราคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน และดูแล 2 กลุ่มนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และกทม.เป็นพื้นที่ระบาดหนัก ได้รับวัคซีนไปจำนวนมาก 2 กลุ่มนี้ จึงควรรับวัคซีนเป็นลำดับแรกๆ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ถูกเลื่อนสอบถาม รพ.ที่นัดฉีดวัคซีนก่อนว่าถูกเลื่อนจริงหรือไม่ หรือกลับมาฉีดได้ตามเดิม หากมีปัญหาจริงให้โทรมาที่โอเปอเรเตอร์หมอพร้อม 02-7922333 เพื่อนัดมาฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแทน” นายแพทย์โสภณกล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าคนที่มีปัญหาถูกเลื่อนฉีดวัคซีนไม่น่าจะมีมาก เนื่องจากพื้นที่ กทม.มีการจองผ่านหมอพร้อมใน มิ.ย.รวม 456,414 คน แบ่งเป็นวันที่ 7-13 มิ.ย. 178,556 คน วันที่ 14-20 มิ.ย. 133,637 คน และวันที่ 21-30 มิ.ย. 144,221 คน โดยฉีดวัคซีนแล้วเป็นผู้สูงอายุฉีดเข็มแรก 161,449 คน เข็มสอง 11,063 คน กลุ่มโรคเรื้อรังเข็มแรก 120,151 คน และเข็มสอง 16,822 คน แต่คงประเมินไม่ได้ว่าจะมีตกหล่นจำนวนเท่าไร เพราะขึ้นกับว่า รพ.นัดซ่อมฉีดวัคซีนได้หรือไม่ หากนัดมาซ่อมเร็วก็ไม่มีปัญหา ประชาชนไปฉีดที่ รพ.ตามเดิมได้ อาจจะแค่มีช่วง 2-3 วันนี้ที่มีการเลื่อนนัดไปแล้วไม่ได้ฉีด หรือบางส่วนที่นัดไปฉีดใหม่นาน ก็ให้ติดต่อเข้ามา โดยทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเป็นจุดเยียวยาสนับสนุน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ อยากให้คนจองผ่านหมอพร้อมได้รับวัคซีนตามนัด แต่ขึ้นกับสถานการณ์ด้วย โดยพื้นที่ก็ต้องชั่งน้ำหนักในการจัดสรรฉีดวัคซีนกลุ่มต่างๆ เช่น หากมีการระบาดมากคิดว่าจำเป็นกว่าก็อาจให้กลุ่มนี้มากขึ้น เป็นต้น

ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนการกระจายวัคซีนต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามแผนที่ทาง ศบค. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางไว้ ว่าในเดือนมิถุนายนจะมีการกระจายวัคซีนทั้งหมดอย่างน้อย 6 ล้านโดส ในช่วงครึ่งแรกเดือนมิถุนายนได้มีการกระจายวัคซีนไปแล้ว 3.5 ล้านโดส เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 ล้านโดส และซิโนแวค 1.5 ล้านโดส เริ่มฉีดแล้ว 8 วันตั้งแต่ 7-14 มิถุนายน วานนี้ฉีดวัคซีนแล้ว 323,060โดส และยังคงฉีดไปเรื่อย ๆ เพราะส่วนใหญ่วัคซีนที่กระจายไปจะอยู่ที่จุดฉีดต่าง ๆ ซึ่งสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างดี สามารถฉีดได้เฉลี่ยวันละ 300,000 โดส หรือประมาณ 10 ล้านโดสต่อเดือน จะเห็นได้ว่าศักยภาพการฉีดมีอยู่สูง ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการฉีดเป็นทางการ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 -14 มิถุนายน ฉีดแล้ว 2,410,663 โดส รวมตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 6,511,184โดส ทั้งวัคซีนแอสตร้าซิเนก้าและซิโนแวค เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

สำหรับการจัดหาวัคซีนในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน จะมีวัคซีนเข้ามาอย่างน้อย 3 ล้านโดส กระจายไปยังจุดต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ มีการประสานกับหน่วยปลายทางที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าขณะนี้ในเดือนมิถุนายนสามารถจัดส่งวัคซีนไปได้ตามแผน และจะเป็นไปตามแผน 6.5 ล้านโดส อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ละพยายามที่จะจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เมื่อวัคซีนเข้ามาจะมีการแจ้งเป็นระยะๆ ให้ทราบ และขอยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน

“วัคซีนมีหลายแบบการนัดหมายมีความแตกต่างกัน ขอชี้แจงว่า ซิโนแวคระยะฉีด 2-4 สัปดาห์ระหว่างเข็ม 1 และ 2 เราจึงนัด 3 สัปดาห์ เพื่อให้ยืดหยุ่นได้หากไม่สะดวกมารับวัคซีน ส่วนแอสตร้าเซนเนก้านั้น เอกสารใบกำกับวัคซีน และข้อมูลคณะกรรมการวิชาการให้ฉีดได้ 10-12 สัปดาห์ เรานัดค่ากลางที่ 12 สัปดาห์ แต่ข้อมูลวิชาการสามารถเพิ่มหรือลดลงได้ตามสถานการณ์ ไม่ได้แปลว่านัด 10 สัปดาห์แล้วจะผิด ถือว่ายังอยู่ในกรอบ ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ให้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้” นายแพทย์โอภาสกล่าว

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขอทำความเข้าใจว่า คนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมช่วง มิ.ย.ในพื้นที่ กทม. หากไม่มีการเลื่อนนัดจาก รพ.ที่ลงทะเบียนให้ไปฉีดวัคซีนตามนัดหมายเดิม หรือถ้ามีการเลื่อนนัด ขอให้ติดต่อสอบถาม รพ.อีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงวันที่ใกล้ฉีดวัคซีนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากสัปดาห์นี้ กรมควบคุมโรคจะมีการส่งวัคซีนไปเพิ่มเติมตามที่กำหนด ขอให้สอบถาม รพ.ก่อน เพราะอาจกลับมาฉีดได้ตามเดิมก็ให้ไปฉีดที่ รพ.เป็นหลัก แต่อาจมีกลุ่มที่ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้ถูกเลื่อนฉีดไปแล้วหรือรพ.ยังจัดการไม่ได้ ใกล้วันฉีดแล้วยังถูกเลื่อนอีก ก็สามารถมาฉีดที่บางซื่อได้ โดยขอให้โทรไปคอลเซนเตอร์หมอพร้อม ซึ่งมีเกือบ 200 คู่สาย จะมี SMS นัดหมายระบุวันและเวลาฉีด นำมาแสดงเพื่อรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ เริ่มฉีดตั้งแต่ 16 มิ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าหมอพร้อมที่ถูกเลื่อนมีปัญหาจริงๆ น่าจะมีไม่เกินพันคน ซึ่งเตรียมวัคซีนเผื่อไว้ 2 พันโดสต่อวัน โดยคอลเซนเตอร์หมอพร้อมนัดมาชั่วโมงละ 200 คน ขอให้มาตามเวลานัดเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

นายแพทย์สมศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับความพร้อมของศูนย์ฯ บางซื่อนั้น สถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้ดำเนินการบริหารศูนย์ฉีดนี้ มีการทดลองระบบตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 6 มิ.ย. โดยการฉีดกลุ่มขนส่งสาธารณะ ส่วนการฉีดทางการทั่วประเทศที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ฉีดวันละประมาณ 1 หมื่นคน โดยการจองผ่าน 4 เครือข่ายมือถือ จำนวน 5 พันคน และกลุ่มองค์กรอีก 5 พันคน เช่น สัปดาห์ที่ผ่านมาฉีดกลุ่มครูเพื่อรองรับเปิดเทอม และได้เตรียมจุด One Stop Service รองรับการฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ โรคเลือด โรคหัวใจ หรือโรคประจำตัวที่คัดกรองแล้วยังควบคุมอาการได้ไม่ดี ไม่สามารถเดินได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการฉีดกลุ่มเปราะบางวันละ 200 ราย รอรับฉีดวัคซีนและสังเกตอาการได้ที่จุดเดียว มีแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การดูแลเตรียมไว้ทั้งหมด


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *