เยาวชนทูบี “อัลกุ๊บรอ” กับกิจกรรมดีๆที่ช่วยพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม

แชร์ข่าวนี้

               แนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการTO BE NUMBER ONE ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการทรงมีพระดำริไว้ตอนที่ริเริ่มโครงการคือการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ นอกจากจะเกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตนเองแล้ว  ยังส่งผลให้ชุมชนที่พวกเขาอยู่อาศัยได้รับสิ่งดีๆตามมาด้วย

            เหมือนอย่างเช่นชุมชนอัลกุ๊บรอ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONEนอกจากจะช่วยพัฒนาให้น้องๆเด็กๆได้รับสิ่งดีๆแล้ว ยังส่งผลให้ชุมชนได้รับสิ่งดีๆตามมาด้วย โดย นางสาวน้ำฝน ลายนารี (รีนา) ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE อัลกุ๊บรอ กล่าวว่า ชุมชนอัลกุ๊บรอเป็นชุมชนเล็กๆในกรุงเทพฯ พวกเราจึงรู้จักกันหมด ทางชุมชนของเรามีการรวมกลุ่มกันของน้องๆเด็กๆทำโครงการ TO BE NUMBER ONE มีกิจกรรมการเรียนการสอนดูแลกัน เพื่อไม่ให้น้องเข้าไปเสี่ยง เพราะเห็นว่าน้องๆก็รวมกลุ่มกันอยู่แล้ว ทางชมรมจึงชักชวนให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชน    ซึ่งน้องๆจะคอยมาแจ้งว่าตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยง ก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจจุดนั้นๆ ถ้าได้เจอหรือพบกลุ่มเสี่ยง   ก็จะมีการพูดคุยซักถาม มากกว่าจะไปตำหนิการกระทำของพวกเขา และจะชักชวนให้พวกเขามาร่วมทำกิจกรรมกับทางชมรม ซึ่งผลพลอยได้พบว่าทำให้ได้เห็นปัญหาภายในชุมชนที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟส่องสว่าง ทางเดินที่เป็นจุดเสี่ยงในชุมชน กล้องวงจรปิด ที่ในช่วงแรกในชุมชนยังไม่มี หลังจากที่ทางชมรมได้นำเสนอปัญหาเหล่านี้ให้คณะกรรมการชุมชนรับทราบ ก็ได้มีการจัดหากล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างมาให้ในพื้นที่ ทำให้ชุมชนของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในยามค่ำคืน

              ผลลัพธ์ที่ได้จากการชักชวนเด็กๆในชุมชนมาร่วมกิจกรรมกับชมรม TO BE NUMBER ONE พบว่า เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เห็นได้จากน้องๆกลุ่มแกนนำที่กล้าเผยตัวตนออกมาและรู้ตนเองว่าชอบอะไรทางไหน แกนนำในชุมชนเป็นพลังที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องสอดส่องดูแลหรือแก้ไขปัญหาภายในชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรวมพลังช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของชุมชนด้วย  พลังของเด็กๆช่วยทำให้ชุมชนเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพราะทูบีปลูกฝังให้เรามีความรับผิดชอบต่อสังคม  เด็กๆเหล่านี้ถือเป็นภาพความสำเร็จส่วนหนึ่งของชมรม เราทำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาแล้ว 11 ปี และคิดว่ามาถูกทางแล้ว เพราะเราจะมีการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับน้องๆในรุ่นต่อไป

               นายสุขุม ลายนารี (หมัด) สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อัลกุ๊บรอ อดีตกลุ่มเสี่ยงกล่าวว่า ตนเองนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนประมาณ 7-8 คน พอ 4-5ทุ่มก็แยกย้ายเข้าบ้าน บางครั้งก็มีชาวบ้านมาไล่บอกว่าพวกเราเสียงดัง เอาตำรวจมาไล่บ้าง จนมีพวกพี่ๆทูบีเข้ามาพูดคุยด้วยมาชวนเข้าไปทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับชุมชน ทำให้มองเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น

              นายภูริ อนุมาน (นีฟ) สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อัลกุ๊บรอ  อดีตกลุ่มเสี่ยงกล่าวว่าตอนนั้นคิดว่าพวกตนเองไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน แค่นั่งตกปลา เล่นเกม ไม่ได้รู้สึกอะไร ต่อมามีพี่ทูบีเข้ามาชักชวนให้ทำกิจกรรมร่วมกับทางชมรม ให้มาช่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ จนถึงทุกวันนี้ก็ภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชน

             นางสาวปาณัสน์ศา  ไกรทัต (ฮัสนา)  เหรัญญิกชมรม TO BE NUMBER ONE อัลกุ๊บรอกล่าวว่าตนเองเป็นคนขี้อาย ไม่ค่อยกล้าพูด กล้าแสดงออก กลัว ไม่มั่นใจ พอได้มาทำกิจกรรมกับชมรม ได้เป็นผู้นำเล่นเกม ผู้นำกิจกรรม ทำให้ตนเองมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ทำให้เราก้าวผ่านสิ่งที่กลัวมาตลอดได้

             นางสาวสุจิตรา ลายนารี (ฮูดา)  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE อัลกุ๊บรอ  กล่าวว่าตนเองเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าพูด เพราะตอนเด็กโดนล้อว่าดำบ้าง โดนกีดกันบ้าง พอได้มาทำกิจกรรมกับชมรมรู้สึกว่าได้ความมั่นใจกลับคืนมา เรื่องที่เคยถูกกีดกันหรือโดนล้อ ที่นี่ไม่มีเลย เราอยากทำอะไร เราก็ได้ทำ ตอนนี้รู้สึกว่าตนเองพัฒนาขึ้นมาก ทั้งด้านความมั่นใจและทักษะอื่นๆ เคยมีโอกาสไปร่วมแคมป์ครูสอนดีมาก  พอขึ้นชั้นม.ปลายได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเต้นในงานโรงเรียนและได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกับทีมเต้นของโรงเรียนด้วยภูมิใจมาก

               นางสาวศรุตา  ยะสุนทร (บุ้งกี๋)  รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE อัลกุ๊บรอ  กล่าวว่า เมื่อก่อนคิดว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่นด้วยฐานะและทางครอบครัวไม่สมบูรณ์ ไม่กล้าเปิดใจคุยกับคนอื่น สิ่งที่ปลดล็อคทำให้มีความกล้าก็คือการได้เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ต้องขึ้นไปพูบนเวที รู้สึกว่าเราไม่ต้องพูดคนเดียวแต่มีเพื่อนๆร่วมพูดด้วยอีก 4 คน มีโอกาสได้ฝึกขึ้นเวทีพูดอยู่เรื่อยๆ ทำให้รู้ว่าที่เราเคยคิดว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่น นั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครและยังได้มีโอกาสเรียนต่อ ทำงานต่อ ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

               นางสาวอาทิตยา โสอุดร (มีมี่) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE อัลกุ๊บรอ กล่าวว่า พี่ๆทูบีรุ่นแรกๆได้พาทำกิจกรรมและปลูกฝังให้กล้าแสดงออกตั้งแต่เด็ก ตนเองจึงมีความกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กๆ ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ โครงการ TO BE NUMBER ONEมีพื้นที่ให้ได้แสดงออกมากมาย กิจกรรมบางอย่างที่ทำที่โรงเรียนบางส่วนก็ต่อยอดมาจากทูบี เช่น การเป็นพิธีกร การรายงานข่าวในงานโรงเรียน การเป็นประธานนักเรียน การแสดงละคร การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในโรงเรียน กิจกรรมหลายๆอย่าง ทำให้เด็กๆได้รู้ว่าตนเองมีความสามารถในด้านใดบ้าง บางทีอาจสามารถต่อยอดไปเป็นทีมชาติหรือระดับโลกได้ในอนาคต


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น