ศธ.กำชับบุคลากรการศึกษา WORK FROM HOME

แชร์ข่าวนี้

Featured Image

ศธ.กำชับบุคลากรการศึกษา WORK FROM HOME พร้อมประเมินสถานการณ์ทุก 14 วัน ของดเดินทางหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแกนหลักในการดูแลครูและบุคลากรในสังกัดหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งมาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศบค.ศธ.

นางสาวตรีนุช ระบุว่า การดูแลครูและบุคลากรในสังกัดจะครอบคลุมไปถึงครอบครัวด้วย กระทรวงศึกษาธิการจะจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน หรือ Rapid Antigen Test ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจหาเชื้อฟรี และในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดเตรียมสถานที่พักคอยสำหรับดูแลช่วยเหลือบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19 เช่น หอพักสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. ที่พักของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือ สคบศ. และ ที่พักสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หรือ สสอ. โดยจะประสานความร่วมมือกับกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค เพื่อการดูแลทั้งเรื่องอาหาร ที่พัก และการติดตามอาการจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง ก่อนเตรียมส่งต่อให้สถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหนักต่อไป และในกรณีติดเชื้อทั้งครอบครัวก็จะได้รับการดูแลทั้งหมด

ทั้งนี้นางสาวตรีนุช ระบุว่า นอกจากนี้ตนยังได้มอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ครูและบุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้าน หรือ WORK FROM HOME สูงสุดเต็มจำนวน โดยอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานได้ตามที่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. เป็นต้นไป พร้อมประเมินสถานการณ์ทุก 14 วัน ทั้งนี้ หากเป็นบุคลากรที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขอให้งดเดินทางมาสักระยะหนึ่งก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิดระหว่างการเดินทาง

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น