“น้องปอ” อีกหนึ่งเยาวชนไทย ผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจจาก TO BE NUMBER ONE IDOL

แชร์ข่าวนี้

      

          คําว่า “ไอดอล” เป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายมากมายโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ที่กำลังถูกคุกคาม รายล้อมด้วยสื่อและข้อมูลหลากหลายรูปแบบ  หากการใช้สื่อของพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจที่ดีจากคนที่สามารถเป็นไอดอล ในกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ก็จะทำให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติเหล่านี้ ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE ทรงมีพระดำริให้มีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ขึ้น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มุ่งสร้างเยาวชนไทยให้มีทั้ง “ความเก่ง” และ “ความดี” ควบคู่กันไป

          “พระองค์ทรงมีพระเมตตา ทรงมีพระดำริให้สร้าง “ไอดอล” สำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ด้วยการค้นหาจากเยาวชนชาย-หญิง ที่มีผลการเรียนดีและพฤติกรรมดี เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนทั่วประเทศ ให้ตระหนักและนำวิถีชีวิต แนวคิด และพฤติกรรม จากบุคคลตัวอย่างดังกล่าวไปปรับใช้ในแบบของตนเอง”

การประกวด  TO BE NUMBER ONE เป็นความพยายามที่จะปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชน TO BE NUMBER ONE มีความต้องการเป็นแบบอย่างที่เก่งและดี และเข้าใจว่าตนเองสามารถเป็นไอดอลได้โดยไม่ต้องเป็นดาราหรือศิลปิน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชน TO BE NUMBER ONE เห็นความสำคัญของการศึกษา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม

          “น้องปอ” หรือ น.ส.จิรภัทร ไพบูลย์ TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดระนอง ประจำปี 2561ตัวอย่างเยาวชนไทย ที่นับเป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของ TO BE NUMBER ONE IDOL ถึงแม้น้องจะไม่ได้เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ  แต่น้องก็มีทั้งความสามารถและความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนเยาวชนคนอื่นๆได้  “น้องปอ” สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

 

          “น้องปอ” บอกว่าสิ่งที่ตนเองได้จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL คือช่วยให้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาและฝึกทักษะ ได้รับการส่งเสริมความสามารถต่างๆทั้งด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ มีภูมิต้านทานทางด้านจิตใจและสังคมที่ดี สามารถเอาตัวรอดและปลอดภัยจากยาเสพติด สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเป็นไอดอลให้กับเพื่อนๆได้โดยไม่ต้องเป็นดาราหรือศิลปิน น้องปอให้ความสำคัญกับการศึกษาและได้นำประสบการณ์จากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL มาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและอื่นๆ เพราะมีความใฝ่ฝันที่จะได้รับราชการในวงการสาธารณสุขซึ่งวันนี้ความฝันของน้องปอก็เป็นจริงแล้ว

 

โดยล่าสุด“น้องปอ” ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมประจำปี 2564 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ “น้องปอ” พร้อมมอบเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง รุ่นใหม่ที่ได้มีการจัดทำภายใต้แนวคิด “TO BE NUMBER ONE ระนอง เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างเยาวชนไทย ผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจจากโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL สร้างคนเก่งและคนดีให้กับสังคมไทยและในอนาคตต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *