มูลนิธิ รพร. รับมอบเงินบริจาค ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

แชร์ข่าวนี้

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการประชาชนในชนบทห่างไกล ให้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการสนองพระราโชบายและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ห่างไกลแค่ไหน ควรจะเข้าถึงการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนในพื้นที่เมือง” มามากกว่า 40 ปี โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ ได้มาตรฐานสากล ทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกเขตรั้วโรงพยาบาล จึงได้ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด 5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564

นายแพทย์จักรธรรม กล่าวต่อว่า สำหรับ 5 โครงการที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ 1.โครงการสิบแสนแคปซูล
ฟ้าทะลายโจรเพื่อผู้ติดเชื้อโควิด 19 2.โครงการร่วมแรงประกันภัย ส่งกำลังใจให้ รพร. 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนพื้นที่ทุรกันดาร 4.โครงการออมขวัญ ปันสุข และ 5.โครงการ
โรงทาน “ธารน้ำใจชุมชนกรุณา รพร.ร่วมสู่ประชาชน” ระหว่างวันที่ 20 -29 กรกฎาคม 2564 มอบอาหารกล่องให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

“นอกจากนี้ ทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธา 5 คณะ ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน, กรรมการการเลือกตั้ง, กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 1,800,001 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งบาทถ้วน) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รู้สึกซาบซึ้ง และขอขอบคุณ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการประชาชนในชนบทห่างไกล ให้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ โดยเงินบริจาคที่ได้จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป” นายแพทย์จักรธรรม กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *