กรมวิทย์ฯจับมือสภาอุตสาหกรรมอบรมการตรวจคัดกรองโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี ATK

แชร์ข่าวนี้

                           

                 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit” ว่า การระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองการติดเชื้อในชุมชน สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญในการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด 19ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ด้วยมาตรการ Bubble and Seal และการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการเฝ้าระวังการค้นหาเชิงรุกและการคัดกรองควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าใจในหลักการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit และนำไปปฏิบัติคัดการตรวจโรคโควิด 19 ได้อย่างถูกต้อง

                           

                                                                 

                นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองการติดเชื้อ จึงมีความสำคัญในการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด 19 ให้ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากการตรวจหาเชื้อโควิด19 ตามมาตรฐานทั่วไปด้วยวิธี rRT-PCR จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการเก็บตัวอย่าง และนำมาทดสอบต่อในห้องปฏิบัติการ เมื่อมีการส่งตัวอย่างมาตรวจมากขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลทำให้รอผลตรวจนานขึ้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 แบบตรวจแอนติเจนด้วยการใช้ชุดตรวจแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) จะช่วยในการตรวจคัดกรองการระบาดของการติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยงได้ทันเวลาเร็วขึ้น และช่วยในการควบคุมการระบาดก่อนที่จะมีการแพร่กระจายในวงกว้างควบคู่ไปกับการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน rRT-PCR ในรายที่มีความจำเป็นตามแนวทางที่กำหนด
              “การอบรมทางonlineในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 1,000 ราย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ไปดำเนินการตรวจและส่งวีดีโอกลับมาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเมิน หากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ก็จะออกใบรับรองการอบรมให้ และอาจมีการพิจารณาเปิดให้มีการอบรมรุ่นต่อไปอีกด้วย” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น