วว. จัดสัมมนาออนไลน์ “กล่องกระดาษลูกฟูก” ติดปีกผู้ประกอบการไทย

แชร์ข่าวนี้

         

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในส่วนของ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง  กล่องกระดาษลูกฟูก  ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564  เนื้อหาการสัมมนาเหมาะสำหรับผู้ใช้กล่องกระดาษลูกฟูก  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ  ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และผู้ที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดในสถาบันการศึกษา  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งการประกอบธุรกิจด้านกล่องกระดาษลูกฟูกในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก กรรมวิธีในการผลิต การเลือกใช้และการออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูก การทดสอบ  คุณสมบัติของกล่องกระดาษลูกฟูก  รวมทั้งได้เข้าใจถึงความสำคัญของการผลิตและการใช้กระดาษลูกฟูก ให้สามารถป้องกันสินค้า  ไม่ให้เสียหายในระหว่างการลำเลียงขนส่ง และการเก็บรักษาในคลังสินค้าจากแหล่งผลิตจนถึงผู้ใช้ในราคาที่ประหยัด 

สอบถามรายละเอียดและสำรองการเข้าร่วมกิจกรรม  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564   ที่  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  เลขที่  196    ถนนพหลโยธิน   จตุจักร  กรุงเทพฯ    10900  โทรศัพท์  0 2579  1121-30  ต่อ  3208  มือถือ  086  546  6114  โทรสาร  0  2579 7 573  E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น