กรม สบส.ย้ำ รพ.เอกชน ดูแลสตรีมีครรภ์อย่างใกล้ชิดหากพบป่วยโควิด 19 ต้องให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

แชร์ข่าวนี้


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งดูแลสตรีตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ต้องให้การช่วยเหลือ รักษาพยาบาลหรือส่งต่อผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ห้ามทอดทิ้ง หรือปล่อยให้ผู้ป่วยหาสถานที่รักษาพยาบาลเอง
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่สถานพยาบาลทุกแห่งต่างเกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งจำนวนเตียงในการรักษา ยา และเวชภัณฑ์ ทำให้คุณแม่หลายท่านเกิดความกังวลว่าหากตนเกิดป่วยด้วยโรคโควิด 19 และต้องคลอดในขณะที่ยังไม่หายดี หรือตรวจพบว่ามีเชื้อโรคโควิด 19 ในขณะที่จะต้องคลอดฉุกเฉินแล้วด้วยข้อจำกัดในด้านทรัพยากรของสถานพยาบาลจะทำให้ตนถูกปฏิเสธการรักษา หรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากนั้น ในกรณีดังกล่าว กรม สบส.ขอเรียนว่าสตรีมีครรภ์ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 สูงกว่าบุคคลทั่วไป อีกทั้งเด็กที่เกิดก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต หรือติดโรคจากแม่ สถานพยาบาลจะต้องให้การเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบว่าคุณแม่ท่านใดมีอาการป่วยด้วยโรคโควิด 19 สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยฝากครรภ์ไว้จะต้องให้การดูแลอย่างทันท่วงทีห้ามปฏิเสธการรักษา แต่หากมีข้อจำกัดของบุคลากร หรือเตียงจนไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาล/คลอดฉุกเฉินได้ในขณะนั้น ก็จะต้องมีการดูแลจัดการส่งต่อผู้ตั้งครรภ์ไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม ห้ามทอดทิ้งปล่อยให้ผู้ป่วยหาที่รักษาเอง และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลทำการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงขอให้คุณแม่ทุกท่านวางใจได้ว่าหากต้องคลอดแล้วพบว่าป่วยด้วยโรคโควิด 19 ก็จะสามารถรับบริการได้จากสถานพยาบาลใกล้บ้านอย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แต่อย่างใด ซึ่งหากสถานพยาบาลเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือปฏิเสธการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของสถานพยาบาลเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรม สบส. 1426


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *