กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพร และ กัญชา หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ ให้ฟื้นตัว

แชร์ข่าวนี้


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยกรมการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ เครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ สมุนไพร และ กัญชา เพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายคนรักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ฟื้นตัว และเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก


แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพร และกัญชา”ว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปาฐกถา เรื่อง “โอกาสและอนาคตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย” ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “เที่ยวไร่กัญชา” และนำเสนอผลการระดมความคิด ประเด็นปัญหา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กัญชา และสมุนไพร
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของประเทศในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวถือเป็นภาคอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศที่สามารถ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สุขภาพ และความงามของไทย ติดอันดับที่ 13 ของโลก และสร้างรายได้มากกว่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Global Wellness Institute, 2561) ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ ที่ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ด้วยเหตุนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการท่องเที่ยว และเครือข่ายได้เล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรและกัญชา เพื่อเผยแพร่ และเชิดชูคุณค่าของการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยต่างๆให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและระดับโลก ต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น