กรมวิทย์ฯ เผย 16 ผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29

แชร์ข่าวนี้


วันนี้(27 สิงหาคม 2564)ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “New Normal Medical Science for Thai Health and Economics : วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” โดยในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 193 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขา Current Research and Innovation on Diseases จำนวน 46 เรื่อง สาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health จำนวน 82 เรื่อง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน จำนวน 44 เรื่อง และสาขา Medical Science Symposium จำนวน 21 เรื่อง ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้
1. สาขา Current Research and Innovation on Diseases
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นางสาวลภัสรดา ภัทรปรียากุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาชุดอีไลซาเพื่อตรวจวัดไซโตไคน์ Interferon gamma ในพลาสมาที่ถูกกระตุ้น สำหรับการคัดกรองผู้ติดเชื้อวัณโรค
รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นางสาวพรพรรณ วิวิธนาภรณ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง บาราคอลเหนี่ยวนำให้เกิดการหยุดของวัฏจักรเซลล์ที่ระยะ G2/M โดยการเพิ่มระดับของ p27 และลดระดับของ cyclin D และ CDK4
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การศึกษาการสร้าง Gamma Interferon จากการกระตุ้น T cells ด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน ESAT-6/CFP-10 fusion ในผู้ป่วยวัณโรค
รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ระดับแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้ป่วยโรคโควิด-19
2. สาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายชัยพัฒน์ ธิตะจารี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง การพัฒนาชุดทดสอบกัญชา
รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายธรณิศวร์ ไชยมงคล สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งโดย GC-MS/MS
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง วิธีตรวจวิเคราะห์เอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีนในยารานิทิดีนด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมทรี
รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นายกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เรื่อง ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

3. สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายภัทรพล อุดมลาภ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เรื่อง การพัฒนางานบริการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเครือข่าย เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจในเขตสุขภาพที่ 8
รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายสิทธิพร ปานเม่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การระบุชนิดเห็ดก้อนฝุ่นพิษโดยวิธีดีเอ็นเอบาร์โค้ด
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางอารีรัตน์ พักตร์จันทร์ โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง เรื่อง ความชุกของสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและยาชุดสู่การแก้ปัญหาการจำหน่ายยาสเตียรอยด์ โดย พชต.เขาไพร
รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นายพิราม พานทอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ เรื่อง สถานการณ์เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่3 สู่การจดแจ้งครอบครองตามกฎหมาย
4. สาขา Medical Sciences Symposium
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายดนตร์ ช่างสม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การทดสอบความชำนาญวิธี Real-time RT-PCR สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 รอบที่ 1 ปี 2563
รางวัลรองชนะเลิศนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายวีรวุฒิ วิทยานันท์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารฟิโพรนิลและเมตาโบไลต์ตกค้างในไข่ และผลิตภัณฑ์
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นายกฤช ใจคุ้มเกา ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลของยา Dapagliflozin ต่อ autophagy signaling ของไตและการบาดเจ็บของตับอ่อน ในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้/รับอาหารไขมันสูง
รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียดดี สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การลดเวลากระบวนการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้วย e-accreditation ในประเทศไทย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *