สธ.กำชับ รพ.เร่งรัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ทำงานโควิด

แชร์ข่าวนี้


กระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ตามลักษณะงาน ตามระเบียบ และเป็นธรรม ย้ำทุกวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน เบิกจ่ายเป็นผลัดเมื่อทำงานครบ
8 ชั่วโมงต่อวัน หากไม่ครบนับเป็นรายชั่วโมง ตามลักษณะงานที่โรงพยาบาลมอบหมาย
วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบกลางจากรัฐบาลในการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทุ่มเทปฏิบัติงานต่อสู้กับสถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยภายในเดือนตุลาคมนี้ หากงบประมาณไม่พอให้ดำเนินการแจ้งมายังส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และขอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลแต่ละแห่งดูแลเรื่องขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เหมาะสม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้เป็นไปตามลักษณะงาน ตามระเบียบ และเป็นธรรม
สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเบิกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพต่างๆ โดยต้องปฏิบัติงานวันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อผลัด ส่วนกรณีที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวไม่เป็นผลัด ให้นับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้เหมือนกันทั้งหมด


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น