สธ.สร้างยุวอสม. ปีแรกดูแลสุขภาพในชุมชน

แชร์ข่าวนี้


กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเป็นยุวอสม.ปีแรก ดูแลสุขภาพ เพื่อน ครอบครัว และคนในชุมชนให้มีสุขภาพดี ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว กว่า 7,000 คน ตั้งเป้าปี 2565 สร้างพื้นที่ต้นแบบ 10 จังหวัด
วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดพัฒนายุวอาสาสมัคร (ยุวอสม.) กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์ ที่สมัครใจ สนใจงานและกิจกรรมด้านสุขภาพ มีความมุ่งมั่น เสียสละ เข้ามาช่วยเหลือดูแลสุขภาพ เพื่อน ครอบครัว และคนในชุมชนให้มีสุขภาพดี โดยเป็นนักสื่อสารสุขภาพ นวตกรด้านสุขภาพ และผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เป็น ยุวอสม.แล้ว 7,136 คน แบ่งเป็น โรงเรียนประถมศึกษา 3,927 คน โรงเรียนขยายโอกาส 2,556 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 653 คน
พร้อมกันนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ยุวอสม. โดยมีผู้แทนจาก กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ เพื่อดูแลขับเคลื่อนการพัฒนายุวอสม.
แบบบูรณาการ
ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในการสร้างยุวอสม.นั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ขึ้น 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน มีทั้งหมด 12เรื่อง เช่น ความสำคัญของการจัดการสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน และบทบาทของยุว อสม. ,พฤติกรรมลดเสี่ยงทางเพศ, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น อีกหลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนา แบ่งเป็น 2 หลักสูตรย่อย คือ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ ได้แก่ ทักษะการเป็นนักข่าว/นักสื่อสาร ,ทักษะการเป็นนวตกรสุขภาพ และทักษะการเป็นนักขับเคลื่อนด้านสุขภาพ และหลักสูตรเฉพาะทาง เป็นการเรียนรู้ตามความสนใจ ด้านสุขภาพจิต
ด้านอาหารและยารวมถึงด้านโภชนาการ ทั้งนี้ได้เปิดให้เยาวชนที่สนใจลงทะเบียนเป็น ยุวอสม.ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://gen-hed.com เพจFace book ยุวอสม.http://www.facebook.com/GenhealthTH และเว็บไซต์ ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข http://sites.google.com/view/gen-h
ทั้งนี้ในปี 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ยุวอสม. ขับเคลื่อนการสร้าง ยุวอสม. สร้างพื้นที่ต้นแบบ 10 จังหวัด และเตรียมกำหนดวันยุวอสม. นายแพทย์ธเรศ กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *