สธ. เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ลดป่วยรุนแรง ลดเสียชีวิต ย้ำสถานพยาบาลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 ทุกราย หากพบการปฏิเสธแจ้งสายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1462

วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นตัวแทนรับหนังสือจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และมูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว ร่วมกับกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กรณีความปลอดภัยกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ในสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยกับข้อเสนอของมูลนิธิฯ และให้ความสำคัญกับกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากมีรายงานพบการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้น เสียชีวิตมากกว่าปกติ 2.5 เท่า ยืนยันว่าไม่มีการปฏิเสธการรักษา รวมทั้งมีนโยบายเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปทุกคน
ซึ่งขณะนี้ฉีดได้เพียงร้อยละ 3-4 จากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนต่อลูกในครรภ์ จึงขอความร่วมมือมูลนิธิฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์มารับการฉีดวัคซีน

นายแพทย์โสภณกล่าวต่อว่า ในการรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด
แนวปฏิบัติให้สถานพยาบาลทำคลอดและรักษาหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 ทุกราย และใช้ยาเรมเดซิเวียร์
ในการรักษา ซึ่งได้สั่งซื้อเพิ่มและกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว ทั้งนี้ หากพบสถานพยาบาลปฏิเสธ
การรักษา สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1462

“หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมาย สถานพยาบาลต้องให้การดูแลรักษาพยาบาล อย่างเต็มกำลังความสามารถ หากเกินศักยภาพต้องมีการประสานและส่งต่ออย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด ” นายแพทย์โสภณกล่าว
สำหรับสถานประกอบการ/โรงงาน ได้มีการออกแนวทางป้องกันควบคุมโรค เช่น มาตรการ Bubble
and seal การฉีดวัคซีนให้พนักงาน การตรวจคัดกรอง เป็นต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบริหารจัดการและให้การดูแลช่วยเหลือ พร้อมเสนอให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการรับเชื้อ


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น