กิจกรรม“เขียนจดหมายบอกพ่อแม่” ผลสำเร็จของชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนกล้าเดินออกจากปัญหายาเสพติด

แชร์ข่าวนี้

               “ในการแก้ปัญหายาเสพติดสำหรับเยาวชนนั้น ต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจและเข้าถึงจิตใจ ความต้องการของเขา เพราะบางครั้งการเกิดปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ จึงต้องสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง ให้เขาได้สนุก โดยพยายามหากิจกรรมต่างๆมาใช้ เช่น ดนตรี กีฬา สิ่งเหล่านี้ ทำให้คนมีสังคม มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรมาร่วมด้วยกัน”

                พระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ สยามเซ็นเตอร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546

            ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาชิกได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งการให้เยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดตลอดจนบูรณาการการทำงานเผยแพร่ความรู้ให้วัยรุ่นและเยาวชนสร้างกระแสค่านิยมไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย

                นางสาวฐิติยา สมบัติชูสุวรรณ (ออมสิน)ได้เล่าถึงประสบการณ์ทำงานร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE ในฐานะรองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับตนเองมีผลต่อวัยรุ่นมาก เป็นโครงการที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะทั้งการ ปรับทุกข์ สร้างสุข พัฒนา EQ  เป็นโครงการที่เข้าใจวัยรุ่น การทำงานในชมรม TO BE NUMBER ONE  มีอะไรมากกว่าการร้องเล่นเต้นรำ มีการได้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอก เป็นวิทยากร เป็นจิตอาสาร่วมกับพี่ๆทูบี

            เนื่องจากวิทยาลัยที่ตนเองเรียนอยู่เป็นสายอาชีวะ  การแบ่งเวลาทำกิจกรรมและเวลาเรียนจะไม่เท่ากัน ทำให้เวลาในการทำกิจกรรมชมรมไม่ตรงกัน จึงต้องอาศัยความมีจิตอาสา สละเวลาส่วนตัวช่วงหลังเลิกเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการทำกิจกรรมในกลุ่มของเด็กอาชีวะมักจะได้รับความร่วมมือน้อย การออกแบบกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เด็กเรียนอยู่ รูปแบบกิจกรรมต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เด็กสนใจ จึงจะได้รับความร่วมมือจากเด็กในวิทยาลัย เช่น เด็กอาชีวะจะไม่ชอบเต้น cover dance เพลงเกาหลี เพราะรู้สึกเข้าไม่ถึง เราก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีการผสมผสานเพลงไทยเข้ามาทั้งลูกทุ่ง สตริง ทำให้เด็กสนใจกิจกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม TO BE รีไซเคิล ที่มีการนำของเหลือใช้มารีเมคเป็นชุดรีไซเคิล ซึ่งได้รับความสนใจในกลุ่มนักศึกษา LGBT เป็นอย่างมาก ทุกคนจะร่วมกันทำชุดส่งเข้าประกวดแข่งขันกัน

              ในขณะที่เด็กในวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทางชมรมเราก็มี โครงการใครติดยายกมือขึ้น” ซึ่งเปิดโอกาสให้วัยรุ่นเข้ามาปรึกษาด้วยความสมัครใจ บางคนไม่อยากเปิดเผยตัวเอง เราก็จะให้เป็นการพูดคุยแบบส่วนตัว และนำปัญหาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันหาทางออก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกำลังสนับสนุน พาไปบำบัดรักษา ประสานพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยทางชมรมของเราใช้วิธีให้เด็กเขียนจดหมายบอกพ่อแม่ ได้ระบายในสิ่งหรือเรื่องที่ทำให้คับข้องใจ ในที่สุดก็ช่วยทำให้เด็กสามารถเลิกยาได้ และยังได้มาเป็นกำลังสำคัญทำงานให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยด้วย

            ผลสำเร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ที่เห็นผลตอบรับชัดเจนคือ กิจกรรม “การเขียนจดหมายบอกพ่อแม่” ขอเลิกยา พอกิจกรรมนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด เข้ามาขอรับคำปรึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตนเองมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเฉพาะในสังคมนักเรียนอาชีวะเป็นสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไข ที่ผ่านมาถือว่าทางชมรม TO BE NUMBER ONE ของเราทำได้สำเร็จได้ช่วยแก้ปัญหายาเสพติดให้ลดลง ถึงแม้จะเป็นแค่ในกลุ่มเด็กอาชีวะ แต่เด็กเหล่านี้ก็คืออนาคตของชาติในรุ่นต่อๆไป โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้าถึงวัยรุ่น เข้าถึงปัญหายาเสพติด สามารถเปลี่ยนคนให้กลับมาเป็นคนใหม่ ให้เลิกยาเสพติดได้ ทำให้คนเห็นคุณค่าในตนเอง


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *