“อนุทิน” เผย ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย

แชร์ข่าวนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูง 4 ราย เป็นอธิบดี2 ราย รองปลัด 1 ราย และผู้ตรวจราชการ 1 ราย

วันนี้ (7 กันยายน 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ได้แก่ 1.แพทย์หญิงอัมพร
เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต แทนแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2564 2.นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3.นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
******************************* 7 กันยายน 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น