กรมควบคุมโรคเตรียมเสนอ สปสช. ขยายชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

แชร์ข่าวนี้


กรมควบคุมโรคเตรียมเสนอ สปสช. ขยายชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน อาทิ การคัดกรองซิฟิลิสกลุ่มเสี่ยง ขยายคัดกรองโรคเบาหวาน และประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ล่าสุดชุดสิทธิประโยชน์การคัดกรองสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนส่งกระทรวงสาธารณสุข 20 ก.ย.นี้
วันนี้ (10 กันยายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้เตรียมเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนผ่านโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UCBP ประจำปี 2565 เบื้องต้นมี 3 ข้อเสนอ ประกอบด้วย 1.ขยายการคัดกรองซิฟิลิส มุ่งเน้นไปที่เยาวชน วัยรุ่น ผู้ต้องขัง และประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 2.ขยายการคัดกรองเบาหวาน มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และ 3.การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ซึ่งทำงานแบบบูรณาการร่วมกับกรมอนามัย เช่น ประเด็นพลัดตกหกล้ม เป็นต้น
นายแพทย์โอภาส กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มเสี่ยงจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการตามโครงการ UCBP แล้ว อยู่ระหว่างเสนอโครงร่างวิจัยขอทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อหาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ส่วนการดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบซีนั้น เข้าสู่กระบวนการ สปสช. เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา แต่อยู่ระหว่างปรับปรุง แนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการการตรวจคัดกรองและการรักษาโรค อีกทั้ง ยังมีเรื่องการขยายการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ขณะนี้ได้รับสิทธิคัดกรองแล้ว ทางกรมควบคุมโรคเตรียมจัดทำข้อเสนอการให้วัคซีนต่อไป ส่วนการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นกลุ่มเสี่ยง วัยทำงานที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 คือ อายุระหว่าง 30-39 ปี ขณะนี้ยังไม่ได้รับสิทธิคัดกรอง โดยอนุกรรมการพัฒนาบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และโรคติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ มอบหมายให้กรมควบคุมโรค จัดทำข้อเสนอเพิ่มเติม
“เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2564 โดยเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและหรือเทคโนโลยีสุขภาพ ปี 2565 ในส่วนการขยายชุดสิทธิประโยชน์ เรื่องการคัดกรองการสูบบุหรี่ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และการบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนจัดส่งไปยังกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 20 ก.ย. นี้” นายแพทย์โอภาสกล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น