แพทย์แผนไทย เผยแนวทางดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

แชร์ข่าวนี้

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ตามดุลยพินิจของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมทั้งแนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ รองธิติ003-01-1-1024x683.jpg
นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันที่ 15 กันยายนของทุกปี เป็นวันเฝ้าระวังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก เป็นวันที่เราต้องตะหนักและเห็นความสำคัญของโรคร้ายชนิดนี้ จากข้อมูลทางสถิตของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จำนวนมากกว่า 122,757 คน และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โรคมะเร็งในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติของเซลล์ร่างกาย เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้องอกชนิดร้าย ส่วนทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง กลุ่มโรคเรื้อรังที่รักษายาก ผู้ป่วยจะมีเนื้องอก ตุ่ม ผื่น ขึ้นตามร่างกายลักษณะเป็นแผลเนื้อร้าย มีอาการปวด บวม อักเสบอักเสบ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ คลื่นไส้อาเจียน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยใช้ตำรับยาแผนไทย ซึ่งตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ที่สามารถใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้แก่ ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ, น้ำมันสนั่นไตรภพ, ตำรับยาศุขไสยาศน์, ตำรับยาแก้ไข้ผอมเหลือง, ตำรับยาอัคคินีวคณะ ซึ่งเป็นตำรับยาที่มีการนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการต่าง ๆ เช่น ท้องเป็นเถาดาน ท้องอืดเฟ้อ นอนไม่หลับหรือมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และช่วยลดอาการท้องอืด แน่นท้องน้อย จากโรคมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก และมะเร็งตับ เป็นต้น ซึ่งการสั่งจ่ายตำรับยาดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แผนไทย ที่สั่งใช้ยาเพื่อการรักษาตามอาการที่วินิจฉัยได้ อย่างไรก็ดี ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ไม่ใช่ตำรับยาอันแรกที่เลือกใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แต่เป็นการรักษาที่ผู้ป่วยมะเร็งรักษาด้วยวิธีการมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล จึงจะพิจารณาการจ่ายยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
นายแพทย์ธิติ กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากตำรับยากัญชาที่สามารถนำมาใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแล้ว ยังมีตำรับยาเบญจอำมฤต ซึ่งแพทย์แผนไทยใช้รักษาโรคฝีที่ตับ หรือโรคมะเร็งตับในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จากการศึกษาวิจัยพบว่า สารสกัดตำรับยาเบญจอำมฤตมีผลต่อการทำลายเซลล์มะเร็งตับที่ดีมากและมีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติน้อยกว่าเซลล์มะเร็งตับถึง 27 เท่า ซึ่งนับว่าเป็นผลที่ดีและมีความปลอดภัยต่อการนำมาใช้ค่อนข้างสูง และในปัจจุบันก็มีการสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยมะเร็งในคลินิกการแพทย์แผนไทยในโกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ตามดุลยพินิจของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมทั้งแนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง
นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันที่ 15 กันยายนของทุกปี เป็นวันเฝ้าระวังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก เป็นวันที่เราต้องตะหนักและเห็นความสำคัญของโรคร้ายชนิดนี้ จากข้อมูลทางสถิตของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จำนวนมากกว่า 122,757 คน และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โรคมะเร็งในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติของเซลล์ร่างกาย เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้องอกชนิดร้าย ส่วนทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง กลุ่มโรคเรื้อรังที่รักษายาก ผู้ป่วยจะมีเนื้องอก ตุ่ม ผื่น ขึ้นตามร่างกายลักษณะเป็นแผลเนื้อร้าย มีอาการปวด บวม อักเสบอักเสบ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ คลื่นไส้อาเจียน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยใช้ตำรับยาแผนไทย ซึ่งตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ที่สามารถใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้แก่ ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ, น้ำมันสนั่นไตรภพ, ตำรับยาศุขไสยาศน์, ตำรับยาแก้ไข้ผอมเหลือง, ตำรับยาอัคคินีวคณะ ซึ่งเป็นตำรับยาที่มีการนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการต่าง ๆ เช่น ท้องเป็นเถาดาน ท้องอืดเฟ้อ นอนไม่หลับหรือมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และช่วยลดอาการท้องอืด แน่นท้องน้อย จากโรคมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก และมะเร็งตับ เป็นต้น ซึ่งการสั่งจ่ายตำรับยาดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แผนไทย ที่สั่งใช้ยาเพื่อการรักษาตามอาการที่วินิจฉัยได้ อย่างไรก็ดี ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ไม่ใช่ตำรับยาอันแรกที่เลือกใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แต่เป็นการรักษาที่ผู้ป่วยมะเร็งรักษาด้วยวิธีการมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล จึงจะพิจารณาการจ่ายยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
นายแพทย์ธิติ กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากตำรับยากัญชาที่สามารถนำมาใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแล้ว ยังมีตำรับยาเบญจอำมฤต ซึ่งแพทย์แผนไทยใช้รักษาโรคฝีที่ตับ หรือโรคมะเร็งตับในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จากการศึกษาวิจัยพบว่า สารสกัดตำรับยาเบญจอำมฤตมีผลต่อการทำลายเซลล์มะเร็งตับที่ดีมากและมีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติน้อยกว่าเซลล์มะเร็งตับถึง 27 เท่า ซึ่งนับว่าเป็นผลที่ดีและมีความปลอดภัยต่อการนำมาใช้ค่อนข้างสูง และในปัจจุบันก็มีการสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยมะเร็งในคลินิกการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอีกหลายชนิด ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ อาทิ พลูคาวหรือผักคาวตอง, กระเจี๊ยบมอญ, กระเทียม, สมอไทย, และหญ้าปักกิ่ง เป็นต้น พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้สามารถรับประทานในรูปแบบอาหาร ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ล้วนหาง่ายและยังเป็นส่วนประกอบในอาหารหลายเมนู เช่น แกงส้มผักรวม น้ำพริกต่าง ๆ และลาบพร้อมผักเคียง รวมไปถึงสามารถนำไปทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้ำตรีผลา น้ำมะระขี้นก น้ำหญ้าปักกิ่งคั้นสด ซึ่งเมนูอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ ควรรับประทานให้หลากหลาย จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายได้ สำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจ การรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคอื่น ๆ โดยใช้ตำรับสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชาให้ติดต่อขอรับคำปรึกษาและการรักษาได้ที่ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐได้ทั่วประเทศ หรือ โทร 0 2590 2606 และ 0 2591 1964 ได้ในเวลาราชการ
………………………….15 กันยายน 2564………………………..รงพยาบาลของรัฐอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอีกหลายชนิด ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ อาทิ พลูคาวหรือผักคาวตอง, กระเจี๊ยบมอญ, กระเทียม, สมอไทย, และหญ้าปักกิ่ง เป็นต้น พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้สามารถรับประทานในรูปแบบอาหาร ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ล้วนหาง่ายและยังเป็นส่วนประกอบในอาหารหลายเมนู เช่น แกงส้มผักรวม น้ำพริกต่าง ๆ และลาบพร้อมผักเคียง รวมไปถึงสามารถนำไปทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้ำตรีผลา น้ำมะระขี้นก น้ำหญ้าปักกิ่งคั้นสด ซึ่งเมนูอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ ควรรับประทานให้หลากหลาย จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายได้ สำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจ การรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคอื่น ๆ โดยใช้ตำรับสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชาให้ติดต่อขอรับคำปรึกษาและการรักษาได้ที่ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐได้ทั่วประเทศ หรือ โทร 0 2590 2606 และ 0 2591 1964 ได้ในเวลาราชการ
………………………….15 กันยายน 2564………………………..


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *