กรมอนามัย คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ปี 2564

แชร์ข่าวนี้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รางวัล

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__30138437-1024x681.jpg
ทั้งระดับดีเด่นและระดับดี มีผลงานโดดเด่นและผ่านเกณฑ์ทั้งประเภทนวัตกรรมการบริการ ประเภทพัฒนาการบริการ และประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนสุขภาพดี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__30138423-1024x681.jpg
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมอนามัย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจรริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในปี 2564 นี้ กรมอนามัยได้รับรางวัลบริการภาครัฐทั้งระดับดีเด่นและระดับดีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ระดับดีเด่น 1 รางวัล คือ 1) รางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits)” โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และระดับดี 4 รางวัล คือ 1) ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ผลงานเรื่อง “กรมอนามัยยกระดับกระบวนการทำงานและส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19” โดยสำนักทันตสาธารณสุข กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2) รางวัลประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงานเรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย” โดยสำนัก ทันตสาธารณสุข 3) ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงานเรื่อง “อสม.กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3” โดยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และ 4) ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงานเรื่อง “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9” โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
“สำหรับ “รางวัลเลิศรัฐ” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองค์กร และการเปิดให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ทั้งนี้ การได้รับรางวัลถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมอนามัยที่สะท้อนถึงความสำเร็จของผลการพัฒนางาน ที่โดดเด่น สะท้อนพลังความร่วมมือร่วมใจในการมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยกรมอนามัยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการประชาชนสู่การเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี พร้อมกับการยกระดับคุณภาพสู่สากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
***
กรมอนามัย / 17 กันยายน 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *