กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัด รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 64

แชร์ข่าวนี้

 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC_1611-1024x683.jpg

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัด รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 รวม 8 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยผลงาน “การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ” ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการแพทย์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC_1613-1024x683.jpg
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC_1628-1024x683.jpg


รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 8 รางวัล ในจำนวนนี้เป็นหน่วยงานในส่วนกลาง 2 รางวัล ได้แก่ 1.ผลงานร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการแพทย์ เรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์ม
ระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ” ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC_1651-1024x682.jpg
สำหรับหน่วยงานในภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลบริการภาครัฐ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลตะกั่วป่า เรื่อง “การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน” ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 2.โรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง “โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น 3.โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ.ยโสธร เรื่อง “เครื่องตรวจประเมินความรู้สึกเท้าผู้ป่วยเบาหวานแบบดิจิทัล” ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี 4.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เรื่อง “One Day One visit One Stop service” ประเภทนวัตกรรมการบริการ และ5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา “ระบบการบริหารยาแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดี
ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยปี 2564 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 234 รางวัล
************************************ 17 กันยายน 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น