“สาธิต” เปิด รพ.ระยอง สาขาเกาะหวาย เพิ่มเข้าถึงการรักษา 4 มุมเมือง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แชร์ข่าวนี้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__38141963-1024x682.jpg

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย ช่วยลดความแออัด ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นครอบคลุมครบทั้ง 4 มุมเมือง รองรับการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมลงนามร่วม 3 เทศบาลตำบลพัฒนาบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม 4 มิติ ใช้กลไกทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกสิทธิ์การรักษา
วันนี้ (27 กันยายน 2564) ที่โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย และประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลระยองและเทศบาลตำบล 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลตำบลเชิงเนิน ในการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__38133775-1024x768.jpg
ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ มีนักลงทุนและแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นด้วย โรงพยาบาลระยองซึ่งมีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 2,500 คน แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงพัฒนาระบบบริการเพื่อลดความแออัด โดยขยายโรงพยาบาลสาขาให้ครบ 4 มุมเมือง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง สาขาเนินพระ, สาขาตะพง, คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกมิตรไมตรี และล่าสุดคือสาขาเกาะหวาย ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และคลินิกหมอครอบครัวเกาะหวาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้เข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโรงพยาบาลประจำอำเภอ สร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย เพิ่มระบบขนย้ายผู้ป่วย ทั้งทางน้ำและอากาศ มีระบบรักษาทางไกล (Telehealth) ตรวจสุขภาพได้จากที่บ้าน โรงงาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ส่งผลการตรวจมายังโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษาผ่านระบบออนไลน์ การรับยาใกล้บ้าน การเปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา เพิ่มการตรวจพิเศษและผ่าตัด ขยายและเพิ่มห้องผ่าตัด เพิ่มเตียงผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต ขยายหอผู้ป่วย และพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ ทำให้ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอย รวมถึงมีระบบการจัดการกับสถานการณ์โควิด 19
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทั้ง 3 เทศบาลตำบล จะมีการกำหนดแผนงานเพื่อจัดบริการสาธารณสุขร่วมกันในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4 มิติ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และรักษาพยาบาล ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกสิทธิ์การรักษา ใช้กลไกทีมหมอครอบครัว “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ใกล้ประชาชน” มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง กล่าวว่า โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกอาชีวเวชกรรมหรือการรักษาโรคจากการทำงาน คลินิกประกันสังคม คลินิกหมอครอบครัวเกาะหวาย คลินิกสุขภาพเด็กดี การวางแผนครอบครัว ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม นอกจากนี้ยังให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และเจาะตรวจเลือด/ปัสสาวะ มีแพทย์และพยาบาลให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากต้องการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง จะส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลระยองต่อไป
*********************************** 27 กันยายน 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *