อย. ประกาศปรับลดเวลาการประเมินความปลอดภัยอาหาร

แชร์ข่าวนี้

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ อย. ปรับลดระยะเวลาในการประเมินเอกสารวิชาการ การขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร ทั้งอาหารใหม่และอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เหลือ 40 วันทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาต


นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งดำเนินงานภายใต้แนวทาง 5S เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยปรับลดขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตให้รวดเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Speed) สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน สร้างระบบเฝ้าระวัง และเน้นการบังคับใช้กฎหมาย (Safety) ให้บริการแบบมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Satisfaction) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Supporter) และสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Sustainability)

ทั้งนี้ ในด้านของการประเมินความปลอดภัยอาหาร ได้มีความก้าวหน้าอีก 1 เรื่อง คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 อย. ได้ปรับลดระยะเวลาในการประเมินเอกสารวิชาการตามคู่มือประชาชน ด้านการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร โดยกรณีอาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) ปรับระยะเวลาในการดำเนินการจากเดิม 144 วันทำการ เป็น 40 วันทำการ กรณีอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่หรืออาหารที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานแตกต่างจากที่ อย. เคยอนุญาต รวมถึงการเพิ่มปริมาณการบริโภค เพิ่มประเภทอาหารอื่น ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการบริโภคหรือคุณค่าทางโภชนาการหรือความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและกรณีการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหารที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ปรับระยะเวลาในการดำเนินการจากเดิม 293 วันทำการ เป็น 40 วันทำการ โดยหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารที่ อย. ให้การยอมรับ เป็นผู้พิจารณาความปลอดภัย กรณีอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ และกรณี การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหารที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า อย. พร้อมที่จะปรับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบการได้อย่างราบรื่น บนพื้นฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน


วันที่เผยแพร่ข่าว 1 ตุลาคม 2564 ข่าวแจก 1 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล https://bit.ly/3kZSuGh


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *